“Trong Tiếng Anh, sâu chuột là Doodlebug, có phiên âm cách đọc là /ˈduːdəlbʌɡ/.

Một trong những loài côn trùng phổ biến mà người ta thường gọi là “sâu chuột” là ấu trùng của bướm đêm gọi là “cái nành” (Phyllodesma americana), loài côn trùng này có hình dáng giống sâu nhưng không thực sự là sâu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sâu chuột” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phòng chống sâu chuột – Mouse worm prevention
 2. Bệnh sâu chuột – Mouse worm disease
 3. Điều trị sâu chuột – Mouse worm treatment
 4. Sâu chuột gây hại – Harmful mouse worm
 5. Sâu chuột truyền nhiễm – Transmitted mouse worm
 6. Sâu chuột trong đồ ăn – Mouse worm in food
 7. Kiểm soát sâu chuột – Mouse worm control
 8. Nghiên cứu về sâu chuột – Research on mouse worm
 9. Sâu chuột và tác động đến sức khỏe – Mouse worm and its impact on health
 10. Sự lan truyền của sâu chuột – Spread of mouse worm

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Doodlebug” với nghĩa là “Sâu chuột” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I found a doodlebug making intricate patterns in the sand. => Tôi đã tìm thấy một sâu chuột tạo ra các hình vẽ phức tạp trên cát.
 2. The children love watching the doodlebugs create trails in the dirt. => Các em thích xem sâu chuột tạo ra những đường mòn trong bụi đất.
 3. Doodlebugs are fascinating insects that leave winding paths as they move. => Sâu chuột là loài côn trùng hấp dẫn, để lại những con đường uốn cong khi chúng di chuyển.
 4. The doodlebug burrowed into the ground, leaving a distinctive pattern behind. => Sâu chuột đào vào trong đất, để lại một hình vẽ đặc trưng sau lưng.
 5. Children often mistake doodlebugs for ordinary worms due to their burrowing behavior. => Trẻ con thường nhầm sâu chuột với những con giun thường do hành vi đào hang của chúng.
 6. Observing doodlebugs in the garden can be a fun and educational activity for kids. => Quan sát sâu chuột trong vườn có thể là hoạt động vui nhộn và giáo dục cho trẻ em.
 7. Doodlebugs are skilled architects, creating intricate tunnels in the soil. => Sâu chuột là những kiến trúc sư tài năng, tạo ra những đường hầm phức tạp trong đất.
 8. The doodlebug emerged from its burrow, showcasing its unique markings. => Sâu chuột nổi lên từ hang của nó, trưng bày những đặc điểm riêng biệt của mình.
 9. Some cultures believe that doodlebugs bring good luck to those who find them. => Một số văn hóa tin rằng sâu chuột mang lại may mắn cho những người tìm thấy chúng.
 10. In the evening, the children gathered to watch the doodlebugs create patterns in the sand. => Buổi tối, các em tụ tập để xem sâu chuột tạo ra những hình vẽ trên cát.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669