“Trong Tiếng Anh, bọ dòng dọc là Damselbug, có phiên âm cách đọc là /ˈdæmzəlbʌɡ/.

Là nhóm côn trùng thon dài, mảnh mai thuộc họ Nabidae, thường có màu sắc nâu đậm hoặc đen. Chúng chủ yếu ăn các loại côn trùng nhỏ và có khả năng di chuyển nhanh chóng trên mặt đất.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ dòng dọc” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiểm soát sâu bệnh hại bằng bọ dòng đọc – Controlling pests with damslebugs
 2. Bọ dòng đọc và vai trò trong kiểm soát sâu bệnh hại – Damselbugs and their role in pest control
 3. Bọ dòng đọc và các loài côn trùng khác trong vườn – Damselbugs and other insects in the garden
 4. Bọ dòng đọc và các loài thực vật – Damselbugs and plant species
 5. Sự phát triển của bọ dòng đọc – Damselbug development
 6. Bọ dòng đọc và các loài sâu bệnh hại chúng ăn – Damselbugs and the pests they eat
 7. Bọ dòng đọc và các phương pháp kiểm soát sâu bệnh hại khác – Damselbugs and other pest control methods
 8. Tìm hiểu về bọ dòng đọc – Learning about damslebugs
 9. Bọ dòng đọc và giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu – Damselbugs and reducing pesticide use.
 10. Bọ dòng đọc và quá trình phát triển của sâu bệnh hại – Damselbugs and the life cycle of pest insects.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Damselbug” với nghĩa là “Bọ dòng dọc” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Damselbugs are small insects that can help control pest worms in the garden. => Bọ dòng dọc là loài côn trùng nhỏ có thể giúp kiểm soát sâu bệnh hại trong vườn.
 2. Damselbugs can eat many different types of pest worms, reducing the number of pests in the garden. => Bọ dòng đọc có thể ăn nhiều loài sâu bệnh hại khác nhau, giúp giảm thiểu số lượng sâu trong vườn.
 3. If you want to control pest worms naturally, consider using damslebugs. => Nếu bạn muốn kiểm soát sâu bệnh hại một cách tự nhiên, hãy xem xét việc sử dụng bọ dòng dọc.
 4. Damselbugs are one of the most useful insects for your garden. => Bọ dòng dọc là một trong những loài côn trùng hữu ích nhất cho vườn của bạn.
 5. If you want to learn more about damslebugs and how they can benefit your garden, search for information online. => Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bọ dòng dọc và cách chúng có thể giúp ích cho vườn của bạn, hãy tìm kiếm thông tin trên internet.
 6. Damselbugs can be a great addition to any garden, helping to keep pests under control. => Bọ dòng dọc có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ vườn nào, giúp giữ sâu bệnh hại trong kiểm soát.
 7. Using damslebugs to control pests is a natural and effective method that can reduce the need for pesticides. => Sử dụng bọ dòng dọc để kiểm soát sâu bệnh hại là một phương pháp tự nhiên và hiệu quả có thể giảm thiểu nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu.
 8. Damselbugs are easy to care for and require little maintenance once established in the garden. => Bọ dòng dọc dễ chăm sóc và yêu cầu ít bảo trì sau khi được thiết lập trong vườn.
 9. By attracting damslebugs to your garden, you can create a natural balance that helps keep pests under control. => Bằng cách thu hút bọ dòng dọc vào vườn của bạn, bạn có thể tạo ra một sự cân bằng tự nhiên giúp giữ sâu bệnh hại trong kiểm soát.
 10. Damselbugs can be purchased online or at your local garden center, making it easy to add them to your pest control strategy. => Bạn có thể mua bọ dòng dọc trực tuyến hoặc tại trung tâm vườn của địa phương của bạn, làm cho việc thêm chúng vào chiến lược kiểm soát sâu bệnh hại của bạn trở nên dễ dàng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669