“Trong Tiếng Anh, thuốc diệt ruồi là Fly-bane, có phiên âm cách đọc là /ˈflaɪ beɪn/

Sản phẩm được thiết kế để loại bỏ và kiểm soát đàn ruồi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lưu ý rằng việc sử dụng thuốc diệt ruồi cần phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn và sử dụng đúng cách để tránh nguy cơ độc hại.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc diệt ruồi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Thực phẩm an toàn từ thuốc diệt ruồi – Food safety from insecticides
 2. Mùi hương dễ chịu sau khi sử dụng thuốc diệt ruồi – Pleasant scent post insecticide use
 3. Chất lượng nước sau khi áp dụng thuốc diệt ruồi – Water quality after insecticide application
 4. Phương pháp sử dụng thuốc diệt ruồi an toàn – Safe insecticide application methods
 5. Thuốc diệt ruồi không ảnh hưởng đến động vật quý hiếm – Insecticide harmless to rare animals
 6. Thuốc diệt ruồi sinh học – Biopesticides
 7. Tác động của thuốc diệt ruồi đối với môi trường – Environmental impact of insecticides
 8. Phương pháp giảm lượng thuốc diệt ruồi trong nông nghiệp – Methods to reduce insecticide usage in agriculture
 9. Nhóm nghiên cứu về thuốc diệt ruồi – Research group on insecticides
 10. Chính sách quản lý thuốc diệt ruồi – Insecticide management policies

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fly-bane” với nghĩa là “Thuốc diệt ruồi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I sprayed Fly-bane all over the kitchen to get rid of the flies. => Tôi đã phun thuốc diệt ruồi khắp nhà bếp để loại bỏ ruồi.
 2. The Fly-bane effectively eliminates flies and other flying insects. => Thuốc diệt ruồi hiệu quả loại bỏ ruồi và các loài côn trùng bay khác.
 3. Please make sure to use Fly-bane in a well-ventilated area. => Hãy đảm bảo sử dụng thuốc diệt ruồi trong khu vực có đủ không khí.
 4. I need to buy more Fly-bane because the flies are becoming a problem. => Tôi cần mua thêm thuốc diệt ruồi vì ruồi đang trở thành vấn đề.
 5. The strong smell of Fly-bane keeps flies away from the house. => Mùi hương mạnh mẽ của thuốc diệt ruồi giữ ruồi xa khỏi nhà.
 6. It’s important to follow the instructions when using Fly-bane for optimal results. => Quan trọng để tuân thủ hướng dẫn khi sử dụng thuốc diệt ruồi để đạt được kết quả tốt nhất.
 7. The Fly-bane powder can be sprinkled in areas where flies congregate. => Thuốc diệt ruồi có thể rải ở những nơi ruồi tập trung.
 8. Make sure to store the Fly-bane in a cool, dry place away from children’s reach. => Hãy đảm bảo lưu trữ thuốc diệt ruồi ở nơi mát, khô ráo xa tầm tay của trẻ em.
 9. The Fly-bane product is known for its effectiveness in controlling fly infestations. => Sản phẩm thuốc diệt ruồi nổi tiếng với hiệu quả trong việc kiểm soát sự lây lan của ruồi.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669