“Trong Tiếng Anh, mối gạo là Rice weevil, có phiên âm cách đọc là /raɪs ˈwiːvəl/..

Đây là loài côn trùng phổ biến thường xuất hiện trong các sản phẩm thực phẩm tươi dinh dưỡng như lúa mì, gạo và ngô.

Dưới đây là một số từ liên quan với “mối gạo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mối gạo – Rice weevil
 2. Loài mối gạo – Rice weevil species
 3. Mối gạo ăn hại – Damaging rice weevils
 4. Sự tấn công của mối gạo – Rice weevil infestation
 5. Mối gạo ăn sản phẩm nông nghiệp –  Agricultural product-eating rice weevil
 6. Kiểm soát mối gạo – Rice weevil control
 7. Điều trị chống mối gạo – Rice weevil treatment
 8. Phòng tránh mối gạo – Rice weevil prevention
 9. Thiệt hại do mối gạo – Rice weevil damage
 10. Tổ mối gạo – Rice weevil colony

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Rice weevil” với nghĩa là “mối gạo” và đã được dịch sang tiếng Việt:

 1. The rice weevil is a common pest in grain storage facilities. => Mối gạo là loài côn trùng gây hại phổ biến trong các cơ sở lưu trữ ngũ cốc.
 2. To protect your stored rice, you need to be vigilant against rice weevils. => Để bảo vệ lúa đã thóc của bạn, bạn cần cảnh giác trước mối gạo.
 3. Rice weevils can quickly infest and damage your grain reserves. => Mối gạo có thể nhanh chóng xâm nhập và gây hại cho nguồn cung cấp ngũ cốc của bạn.
 4. The presence of rice weevils in your rice stocks can lead to contamination and loss. => Sự xuất hiện của mối gạo trong hàng tồn kho lúa của bạn có thể dẫn đến ô nhiễm và thất thoát.
 5. Farmers often struggle with rice weevil infestations, affecting crop yields. => Người nông dân thường phải đối mặt với sự xâm nhập của mối gạo, ảnh hưởng đến sản lượng mùa màng.
 6. Regular inspection and proper storage are key to preventing rice weevil damage. => Kiểm tra định kỳ và lưu trữ đúng cách là yếu tố quan trọng để ngăn chặn hỏng hóc từ mối gạo.
 7. Rice weevils can breed quickly in warm and humid conditions. => Mối gạo có thể sinh sản nhanh chóng trong điều kiện ẩm ấm.
 8. Infestations of rice weevils are a major concern for grain producers. => Sự xâm nhập của mối gạo là một vấn đề lớn đối với người sản xuất ngũ cốc.
 9. Proper fumigation methods can help eradicate rice weevils from storage facilities. => Các phương pháp khử trùng đúng cách có thể giúp loại bỏ mối gạo khỏi cơ sở lưu trữ.
 10. Contaminated rice due to rice weevils should not be consumed. => Lúa bị nhiễm bởi mối gạo không nên tiêu thụ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669