“Trong Tiếng Anh, loại bỏ mối là Termite removal, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt rɪˈmuːvəl/.

Loại bỏ mối rất quan trọng, nếu chúng không được kiểm soát thì có thể gây nhiều vấn đề. Chính vì thế đây là biện pháp quan trọng để bảo vệ ngôi nhà, cơ sở hạ tầng và môi trường sống.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Loại bỏ mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Quy trình loại bỏ mối – Termite elimination process
 2. Phương pháp loại bỏ mối hiệu quả – Effective termite eradication methods
 3. Chiến lược diệt mối – Termite removal strategy
 4. Cách ngăn chặn sự lan rộ của mối – Preventing the spread of termites
 5. Công nghệ loại bỏ mối tiên tiến – Advanced termite elimination technology
 6. Máy móc loại bỏ mối tự động – Automated termite removal devices
 7. Phương pháp diệt mối không sử dụng hóa chất – Chemical-free termite elimination methods
 8. Biện pháp loại bỏ mối bằng cách sử dụng công nghệ xanh – Eco-friendly termite removal measures
 9. Kỹ thuật xử lý mối – Termite handling techniques
 10. Chương trình loại bỏ mối dựa trên điều tra và kiểm tra thường xuyên – Routine inspection-based termite removal program

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite removal” với nghĩa là “Loại bỏ mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional termite removal services can effectively eliminate termite infestations from your home => Dịch vụ loại bỏ mối chuyên nghiệp có thể loại bỏ các xâm nhập của mối từ nhà của bạn một cách hiệu quả.
 2. Termite removal may involve the use of specialized chemicals to eliminate termite colonies. => Quá trình loại bỏ mối có thể đòi hỏi sử dụng các chất hóa học chuyên dụng để tiêu diệt các tổ mối.
 3. Regular inspection and monitoring are important for effective termite removal. => Kiểm tra và giám sát định kỳ là rất quan trọng để loại bỏ mối hiệu quả.
 4. Termite removal may involve the replacement of damaged wood structures. => Quá trình loại bỏ mối có thể đòi hỏi thay thế các cấu trúc gỗ bị hư hỏng.
 5. DIY termite removal methods are often ineffective and may even worsen the infestation. => Các phương pháp tự làm loại bỏ mối thường không hiệu quả và có thể làm tình trạng xâm nhập trở nên nghiêm trọng hơn.
 6. Termite removal services can provide long-term solutions to prevent future infestations. => Các dịch vụ loại bỏ mối có thể cung cấp giải pháp lâu dài để ngăn chặn các xâm nhập trong tương lai.
 7. The use of baiting systems can be an effective component of termite removal. => Sử dụng hệ thống mồi có thể là một yếu tố hiệu quả trong quá trình loại bỏ mối.
 8. Termite removal may involve the installation of physical barriers like termite shields or mesh screens. => Quá trình loại bỏ mối có thể bao gồm việc lắp đặt các rào cản vật lý như lá chắn mối hoặc lưới che.
 9. The cost of termite removal services can vary depending on the severity of the infestation and the size of the affected area. => Giá của các dịch vụ loại bỏ mối có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của xâm nhập và kích thước khu vực bị ảnh hưởng.
 10. Effective termite removal requires a comprehensive approach that addresses all aspects of the infestation. => Loại bỏ mối hiệu quả đòi hỏi một phương pháp toàn diện giải quyết tất cả các khía cạnh của xâm nhập.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669