“Trong Tiếng Anh, diệt kiến đen là Black ant control, có phiên âm cách đọc là /blæk ænt kənˈtroʊl/.

Đây là cần thiết vì chúng gây hại: xâm nhập vào thực phẩm, phá hủy cơ sở hạ tầng nhà cửa, gây nguy cơ dị ứng và vấn đề vệ sinh, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Điều này giúp bảo vệ ngôi nhà và sức khỏe của mọi người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt kiến đen” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt kiến đen – Black ant eradication methods
 2. Dịch vụ diệt kiến đen – Black ant extermination services
 3. Chiến dịch diệt kiến đen – Black ant eradication campaign
 4. Thuốc diệt kiến đen – Black ant pesticide
 5. Kỹ thuật diệt kiến đen – Black ant elimination technique
 6. Chất diệt kiến đen – Black ant killer substance
 7. Diệt kiến đen hiệu quả – Effective black ant extermination
 8. Diệt kiến đen trong nhà – Indoor black ant extermination
 9. Diệt kiến đen tại vườn – Garden black ant eradication
 10. Quy trình diệt kiến đen – Black ant extermination procedure

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Black ant control” với nghĩa là “Diệt kiến đen” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Black ant control is necessary to prevent infestations in homes and gardens. => Việc diệt kiến đen là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan trong nhà và vườn.
 2. Hiring a professional pest control service is recommended for effective black ant control. => Việc thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp được khuyến nghị để có hiệu quả trong việc diệt kiến đen.
 3. Black ant control methods may include the use of baits, sprays, or traps. => Các phương pháp diệt kiến đen có thể bao gồm việc sử dụng mồi, phun thuốc hoặc bẫy.
 4. Regular cleaning and proper food storage can help with black ant control. => Việc vệ sinh đều đặn và bảo quản thức ăn đúng cách có thể giúp diệt kiến đen.
 5. It is important to identify and seal entry points to prevent black ant infestations. => Quan trọng để xác định và kín các điểm vào để ngăn chặn sự lây lan của kiến đen.
 6. Black ant control requires a combination of preventive measures and targeted treatments. => Việc diệt kiến đen yêu cầu sự kết hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và điều trị mục tiêu.
 7. The local pest control company specializes in black ant control services. => Công ty diệt côn trùng địa phương chuyên về dịch vụ diệt kiến đen.
 8. Black ant control is essential for maintaining a clean and hygienic environment. => Diệt kiến đen là cần thiết để duy trì môi trường sạch sẽ và vệ sinh.
 9. Black ant control can help protect property and prevent damage caused by infestations. => Diệt kiến đen có thể giúp bảo vệ tài sản và ngăn chặn sự thiệt hại do sự lây lan của chúng.
 10. The effectiveness of black ant control methods may vary depending on the severity of the infestation. => Hiệu quả của các phương pháp diệt kiến đen có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự lây lan.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669