“Trong Tiếng Anh, con xén tóc là Longhorn beetle, có phiên âm cách đọc là /ˈlɔŋˌhɔrn ˈbētl̩/.

Có thân màu nâu đen, dài khoảng 2,5-4 cm. Con đực có râu dài màu đỏ, sáu chân cũng màu đỏ với đốm nâu đen ở cuối đùi và cẳng chân. Trên cánh cứng có đốm gỗ màu đen hoặc nâu. Xén tóc có u nhỏ trên ngực trước và hai gai giống sừng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con xén tóc” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Con xén tóc đen – Black Longhorn beetle
 2. Rệp xén tóc khoan gỗ – Wood-boring Longhorn beetle
 3. Xén tóc vàng nhạt – Pale Yellow Longhorn beetle
 4. Xén tóc mảnh mai – Slim Longhorn beetle
 5. Xén tóc dài – Long-horned beetle
 6. Rệp xén tóc phấn trắng – White-Powdered Longhorn beetle
 7. Xén tóc mắt đỏ – Red-Eyed Longhorn beetle
 8. Rệp xén tóc gai – Spiny Longhorn beetle
 9. Xén tóc vằn – Striped Longhorn beetle
 10. Rệp xén tóc kim loại – Metallic Longhorn beetle

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Longhorn beetle” với nghĩa là “Con xén tóc” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The Longhorn beetle is easily identified by its long antennae and striking patterns on its body. => Con xén tóc dễ dàng nhận diện qua đôi tai dài và các hoa văn nổi bật trên cơ thể.
 2. Longhorn beetles are known for their wood-boring habits, as they lay their eggs in tree trunks. => Con xén tóc nổi tiếng với thói quen khoan mộc, vì chúng đẻ trứng vào thân cây.
 3. The Longhorn beetle’s larvae develop within the wood, feeding on the inner layers of the tree. => Ấu trùng của con xén tóc phát triển bên trong gỗ, ăn các lớp nội bộ của cây.
 4. Farmers are concerned about the impact of Longhorn beetles on timber crops and orchards. => Người nông dân lo lắng về tác động của con xén tóc đối với cây trồng gỗ và vườn cây ăn quả.
 5. Longhorn beetles play a role in the ecosystem by aiding in the decomposition of dead wood. => Con xén tóc đóng vai trò trong hệ sinh thái bằng cách giúp phân hủy gỗ chết.
 6. Entomologists study the behavior and life cycle of the Longhorn beetle to better understand its ecology. => Nhà nghiên cứu côn trùng nghiên cứu hành vi và chu kỳ sinh học của con xén tóc để hiểu rõ hơn về sinh thái của nó.
 7. Longhorn beetles are attracted to certain types of wood, and their presence can be monitored for pest control. => Con xén tóc bị hấp dẫn bởi một số loại gỗ cụ thể, và sự hiện diện của chúng có thể được giám sát để kiểm soát dịch hại.
 8. The Longhorn beetle’s distinctive appearance makes it a subject of interest for insect enthusiasts. => Vẻ ngoại hình độc đáo của con xén tóc làm cho nó trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của những người đam mê côn trùng.
 9. Longhorn beetles are found in various habitats, from forests to urban areas. => Con xén tóc được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, từ rừng đến khu vực đô thị.
 10. The Longhorn beetle is part of the Cerambycidae family, which includes thousands of species worldwide. => Con xén tóc là một phần của họ Cerambycidae, bao gồm hàng nghìn loài trên khắp thế giới.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669