“Trong Tiếng Anh, tiêu diệt rệp là Kill bedbugs, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈbɛdbʌgz/.

Việc tiêu diệt rệp là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người và duy trì một môi trường sống sạch sẽ. Rệp không chỉ là nguyên tác gây kích ứng da và các vết ngứa, mà còn có thể truyền nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tiêu diệt rệp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phun thuốc tiêu diệt rệp – Bedbug insecticide spray
 2. Phương pháp tự nhiên tiêu diệt rệp – Natural methods to exterminate bedbugs
 3. Bẫy rệp – Bedbug traps
 4. Dịch vụ tiêu diệt rệp chuyên nghiệp – Professional bedbug extermination service
 5. Đất sét diatomaceous để tiêu diệt rệp – Diatomaceous earth for bedbug eradication
 6. Xử lý nhiệt độ để tiêu diệt rệp – Heat treatment for bedbug elimination
 7. Kiểm tra và phát hiện rệp sớm – Inspect and detect bedbugs early
 8. Phương pháp hút bụi để loại bỏ rệp – Vacuuming method for bedbug removal
 9. Niêm phong khe và lỗ để ngăn rệp – Seal cracks and gaps to prevent bedbugs
 10. Giặt chăn ga gối bằng nước nóng để tiêu diệt rệp – Wash bedding in hot water to kill bedbugs

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill bedbugs” với nghĩa là “Tiêu diệt rệp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Use a pesticide spray to kill bedbugs hiding in cracks and crevices. Sử dụng một loại phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt rệp ẩn nấp trong khe và lọt kẽ.
 2. Washing bedding and linens in hot water can help kill bedbugs and their eggs. Giặt chăn ga gối và vật dụng trải giường bằng nước nóng có thể giúp tiêu diệt rệp và trứng của chúng.
 3. Vacuuming regularly is an effective way to remove and kill bedbugs from carpets and furniture. Hút bụi đều đặn là một cách hiệu quả để loại bỏ và tiêu diệt rệp trên thảm và đồ nội thất.
 4. Steam cleaning is recommended to kill bedbugs and their larvae on infested surfaces. Việc làm sạch bằng hơi nước được khuyến khích để tiêu diệt rệp và ấu trùng của chúng trên các bề mặt bị nhiễm.
 5. Bedbug traps can be strategically placed to capture and kill bedbugs in the infested area. Bẫy rệp có thể được đặt một cách chiến lược để bắt và tiêu diệt rệp trong khu vực bị nhiễm.
 6. Professional extermination services are often hired to ensure thorough and effective bedbug elimination. Dịch vụ tiêu diệt rệp chuyên nghiệp thường được thuê để đảm bảo loại bỏ rệp một cách toàn diện và hiệu quả.
 7. Using diatomaceous earth is a natural method to kill bedbugs by dehydrating them. Sử dụng đất sét diatomaceous là một phương pháp tự nhiên để tiêu diệt rệp bằng cách làm khô chúng.
 8. Applying heat treatment to infested items can effectively kill bedbugs at all life stages. Sử dụng phương pháp xử lý nhiệt cho các vật dụng bị nhiễm có thể hiệu quả tiêu diệt rệp ở mọi giai đoạn của chúng.
 9. Sealing cracks and gaps in walls and furniture can help prevent and kill bedbugs hiding in these areas. Niêm phong các khe và lỗ trên tường và đồ nội thất có thể giúp ngăn chặn và tiêu diệt rệp ẩn nấp trong những khu vực này.
 10. Regularly inspecting and cleaning your living space is essential to detect and kill bedbugs early on. Kiểm tra và làm sạch đều đặn không gian sống của bạn là quan trọng để phát hiện và tiêu diệt rệp từ sớm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669