“Trong Tiếng Anh, ong ruồi là Flies, có phiên âm Anh – Anh là /flaɪz/ và phiên âm Anh – Mỹ là /flaɪz/

Đây là một loài ong thuộc họ ong mật. Chúng thường sống ở những vùng có khí hậu ấm áp như Châu Á. Ong ruồi có kích thước nhỏ, đầu to và thân dài.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Ong ruồi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loài ong ruồi – Hoverfly species
 2. Ong ruồi nhỏ – Tiny hoverfly
 3. Ong ruồi và hoa – Hoverfly and flowers
 4. Ong ruồi và cây cỏ – Hoverfly and grass
 5. Ong ruồi di chuyển chậm – Hoverfly moves slowly
 6. Ong ruồi với đầu to – Hoverfly with a big head
 7. Ong ruồi thích nơi ấm áp – Hoverfly prefers warm places
 8. Tổ ong ruồi bé nhỏ – Small hoverfly nest
 9. Ong ruồi nọc không độc – Hoverfly has non-toxic sting
 10. Ong ruồi và môi trường tự nhiên – Hoverfly and the natural environment

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Flies” với nghĩa là “Ong ruồi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Flies are common insects found in many parts of the world. => Ong ruồi là côn trùng phổ biến được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.
 2. Flies are attracted to decaying organic matter and can be carriers of disease. => Ong ruồi bị thu hút bởi chất hữu cơ phân rã và có thể là nguồn lây nhiễm bệnh.
 3. It’s important to keep food covered to prevent flies from contaminating it. => Quan trọng để che chắn thức ăn để ngăn ong ruồi làm bẩn nó.
 4. Flies have compound eyes and can see movement very well. => Ong ruồi có mắt phức hợp và có thể nhìn thấy chuyển động rất tốt.
 5. Flies have a short lifespan, typically living for only a few weeks. => Ong ruồi có tuổi thọ ngắn, thường chỉ sống trong vài tuần.
 6. Flies are known for their ability to hover and fly in unpredictable patterns. => Ong ruồi nổi tiếng với khả năng bay lượn và bay theo mẫu không đoán trước được.
 7. Flies have a rapid reproductive cycle, with females laying hundreds of eggs at a time. => Ong ruồi có chu kỳ sinh sản nhanh chóng, với cái đẻ hàng trăm trứng cùng một lúc.
 8. Flies have a rapid reproductive cycle, with females laying hundreds of eggs at a time. => Ong ruồi có chu kỳ sinh sản nhanh chóng, với cái đẻ hàng trăm trứng cùng một lúc.
 9. Flies can be a nuisance during outdoor activities, especially when they gather around food or drinks. => Ong ruồi có thể gây phiền toái trong các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là khi chúng tụ tập xung quanh thức ăn hoặc đồ uống.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669