“Trong Tiếng Anh, tổ rệp là Aphid colony, có phiên âm cách đọc là /ˈeɪfɪd ˈkɒləni/.

Các cá thể rệp trong tổ rệp thường có nhiều màu sắc khác nhau, từ xanh lá cây đến màu đen và nâu. Hình dáng của chúng dẹp và hình ống, với đôi sừng nhỏ ở phía đầu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tổ rệp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mật rệp – Honeydew
 2. Kiểm soát tổ rệp – Aphid control
 3. Rệp trong tổ rệp – Aphids in the colony
 4. Tình trạng tổ rệp – Aphid colony condition
 5. Phòng ngừa tổ rệp – Aphid colony prevention
 6. Chất nhầy từ tổ rệp – Sticky substance from the aphid colony
 7. Thu hút kẻ săn mồi tự nhiên đối với tổ rệp – Attracting natural predators to the aphid colony
 8. Tổ rệp trên cành non – Aphid colony on young shoots
 9. Sự gia tăng của tổ rệp – Increase in the aphid colony
 10. Phương pháp diệt tổ rệp tự nhiên – Natural aphid colony eradication method

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Aphid colony” với nghĩa là “Tổ rệp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The gardener noticed an Aphid colony on the rose bushes. => Người làm vườn nhận thấy một tổ rệp trên cây hồng.
 2. Scientists are studying the behavior of the Aphid colony to develop pest control methods. => Các nhà khoa học đang nghiên cứu hành vi của tổ rệp để phát triển các phương pháp kiểm soát sâu hại.
 3. The farmer took measures to eliminate the Aphid colony that was harming the crops. => Nông dân đã thực hiện biện pháp để loại bỏ tổ rệp đang gây hại cho mùa màng.
 4. In spring, Aphid colonies often appear on young, tender shoots. Vietnamese: Vào mùa xuân, tổ rệp thường xuất hiện trên những nhánh non mềm.
 5. The aphid colony spread quickly, affecting the health of the entire plant. => Tổ rệp lan rộng nhanh chóng, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ cây.
 6. Farmers use natural predators to control the Aphid colony population. => Nông dân sử dụng kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát dân số của tổ rệp.
 7. Aphid colonies can cause leaves to curl and distort due to their feeding habits. => Tổ rệp có thể làm lá cây cuộn tròn và méo mó do thói quen ăn uống của chúng.
 8. The Aphid colony was discovered early, preventing significant damage to the crops. => Tổ rệp được phát hiện sớm, ngăn chặn thiệt hại đáng kể cho vụ mùa.
 9. Gardeners use insecticidal soap to control Aphid colonies on their plants. => Người làm vườn sử dụng xà phòng trừ sâu để kiểm soát tổ rệp trên cây.
 10. The Aphid colony attracted ladybugs, which helped keep the population in check. => Tổ rệp thu hút bọ rệp, giúp duy trì dân số ổn định.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669