“Trong Tiếng Anh, thuốc phòng chống mối là Termite prevention chemicals, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt prɪˈvɛnʃən ˈkɛmɪkəlz/.

“Thuốc phòng chống mối” trong tiếng Anh được gọi là “Termite prevention chemicals”. Trước khi mua thuốc phòng chống mối thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ đúng liều lượng. Cũng như là quy trình theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn. Nếu tình trạng mối lớn hoặc khó kiểm soát, việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia là lựa chọn tốt.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc phòng chống mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Thuốc phòng chống mối hiệu quả – Effective termite prevention chemicals
 2. Sản phẩm ngừa mối cho ngôi nhà – Termite deterrents for homes
 3. Các loại hóa chất chống mối – Types of termite repellents
 4. Phun thuốc ngăn chặn mối trước khi xây dựng – Pre-construction termite spray
 5. Thuốc phun diệt mối ngoại vi – Perimeter termite spray
 6. Phương pháp chống mối hữu cơ – Organic termite prevention methods
 7. Hệ thống phòng chống mối tự động – Automated termite prevention system
 8. Màng chống mối dưới nền nhà – Termite barrier under the foundation
 9. Thuốc xịt bảo vệ gỗ khỏi mối – Wood protection spray against termites
 10. Công nghệ phun thuốc chống mối mới nhất – Latest termite prevention spray technology

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite prevention chemicals” với nghĩa là “Thuốc phòng chống mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Termite prevention chemicals can be applied to the soil around your home to create a barrier against termites. => Thuốc phòng chống mối có thể được áp dụng vào đất xung quanh nhà của bạn để tạo ra một rào cản chống lại mối.
 2. Professional pest control companies can apply termite prevention chemicals to your home as a preventative measure. => Các công ty kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp có thể áp dụng thuốc phòng chống mối cho nhà của bạn như một biện pháp phòng ngừa.
 3. Termite prevention chemicals can also be applied directly to wood structures to prevent termite infestations. => Thuốc phòng chống mối cũng có thể được áp dụng trực tiếp lên các cấu trúc gỗ để ngăn chặn sự xâm nhập của mối.
 4. Termite prevention chemicals can be used in combination with physical barriers for maximum protection against termites. => Thuốc phòng chống mối có thể được sử dụng kết hợp với các rào cản vật lý để đảm bảo bảo vệ tối đa chống lại mối.
 5. Termite prevention chemicals should only be applied by licensed professionals to ensure safe and effective use. => Thuốc phòng chống mối chỉ nên được áp dụng bởi các chuyên gia được cấp phép để đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả.
 6. Regular application of termite prevention chemicals can help prevent termite infestations before they occur. => Việc áp dụng thuốc phòng chống mối định kỳ có thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mối trước khi chúng xảy ra.
 7. Termite prevention chemicals can be applied to both residential and commercial properties. => Thuốc phòng chống mối có thể được áp dụng cho cả tài sản dân cư và thương mại.
 8. Termite prevention chemicals may need to be reapplied periodically for continued protection against termites. => Thuốc phòng chống mối có thể cần được áp dụng lại định kỳ để tiếp tục bảo vệ chống lại mối.
 9. The use of termite prevention chemicals can save homeowners money in the long run by preventing costly termite damage. => Việc sử dụng thuốc phòng chống mối có thể giúp tiết kiệm tiền cho chủ nhà trong tương lai bằng cách ngăn chặn sự hư hỏng đắt đỏ của mối.
 10. Termite prevention chemicals should always be used in accordance with manufacturer instructions and safety guidelines. => Thuốc phòng chống mối luôn nên được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các hướng dẫn an toàn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669