“Trong Tiếng Anh, diệt ruồi nhặng là Kill flies, có phiên âm cách đọc là [kɪl flaɪz].

Diệt ruồi nhặng được thực hiện để bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm quấy rối và duy trì môi trường sống sạch sẽ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ruồi nhặng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt ruồi nhặng – Blowfly eradication methods
 2. Thuốc diệt ruồi nhặng – Blowfly insecticide
 3. Kỹ thuật diệt ruồi nhặng – Blowfly elimination techniques
 4. Mối nguy hiểm từ ruồi nhặng – Blowfly infestation risk
 5. Quản lý ruồi nhặng – Blowfly management
 6. Sự lây lan của ruồi nhặng – Spread of blowflies
 7. Ổ ruồi nhặng – Blowfly colony
 8. Chu kỳ sinh trưởng của ruồi nhặng – Blowfly life cycle
 9. Kiểm soát tổ ruồi nhặng – Blowfly nest control
 10. Phòng chống ruồi nhặng – Blowfly prevention and control

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill flies” với nghĩa là “Diệt ruồi nhặng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We need to kill flies in the kitchen because they carry diseases. => Chúng ta cần phải diệt ruồi nhặng trong nhà bếp vì chúng mang theo các bệnh truyền nhiễm.
 2. He bought a fly swatter to kill flies in his apartment. => Anh ấy đã mua một cái gậy đánh ruồi để diệt ruồi nhặng trong căn hộ của mình.
 3. Using insect spray is an effective way to kill flies in the house. => Việc sử dụng phun thuốc diệt côn trùng là cách hiệu quả để diệt ruồi nhặng trong nhà.
 4. The restaurant owner hired pest control to kill flies in the dining area. => Chủ nhà hàng đã thuê dịch vụ kiểm soát sâu bọ để diệt ruồi nhặng trong khu vực ăn uống.
 5. It’s important to regularly clean garbage bins to prevent and kill flies. => Quan trọng để thường xuyên lau chùi thùng rác để ngăn chặn và diệt ruồi nhặng.
 6. The fly trap in the garden helps to kill flies and protect plants. => Bức bình bẫy ruồi trong vườn giúp diệt ruồi nhặng và bảo vệ cây cỏ.
 7. We set up screens on windows to kill flies and keep them out. => Chúng tôi lắp đặt màn cửa sổ để diệt ruồi nhặng và giữ chúng không vào nhà.
 8. A clean environment is less attractive to flies, making it easier to kill them. => Môi trường sạch sẽ ít hấp dẫn với ruồi nhặng, làm cho việc diệt chúng dễ dàng hơn.
 9. Using natural remedies like essential oils can be a safer way to kill flies. => Việc sử dụng phương pháp tự nhiên như dầu thơm có thể là một cách an toàn để diệt ruồi nhặng.
 10. She hired an exterminator to kill flies in her barn and protect the livestock. => Cô ấy đã thuê một người tiêu diệt để diệt ruồi nhặng trong chuồng và bảo vệ đàn gia súc.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669