“Trong Tiếng Anh, côn trùng cắn là Biting insects, có phiên âm cách đọc là [ˈbaɪtɪŋ ˈɪnsɛkts]

Côn trùng cắn là nhóm côn trùng như muỗi, ve, và kiến có khả năng cắn vào da để tiếp xúc với máu hoặc chất lỏng cơ thể. Các côn trùng này thường gây ngứa và có thể truyền nhiễm bệnh, đòi hỏi việc sử dụng các biện pháp phòng tránh như kem chống côn trùng và quần áo bảo vệ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng cắn” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sự cắn của côn trùng – Insect bite
 2. Côn trùng cắn người – Insect that bites humans
 3. Dị ứng côn trùng cắn – Allergic reaction to insect bites
 4. Côn trùng cắn đêm – Nocturnal biting insects
 5. Côn trùng cắn trong rừng – Biting insects in the forest
 6. Côn trùng cắn gây ngứa – Itchy insect bites
 7. Côn trùng cắn vào da – Insect bites on the skin
 8. Côn trùng cắn vào mắt – Insect bites on the eye
 9. Phòng ngừa côn trùng cắn – Prevention of insect bites
 10. Côn trùng cắn gây bệnh – Disease-carrying biting insects

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Biting insects” với nghĩa là “Côn trùng cắn” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Watch out for biting insects in the woods; they can be quite bothersome. => Hãy cẩn thận với côn trùng cắn trong rừng; chúng có thể làm phiền rất nhiều.
 2. We always bring insect repellent when camping to avoid bites from biting insects. => Chúng tôi luôn mang theo chất chống côn trùng khi cắm trại để tránh bị côn trùng cắn.
 3. Biting insects like mosquitoes are more active during the evening hours. => Côn trùng cắn như muỗi thường hoạt động mạnh mẽ vào buổi tối.
 4. The beach was beautiful, but the biting insects were quite a nuisance. => Bãi biển đẹp, nhưng côn trùng cắn làm phiền khá nhiều.
 5. In some tropical regions, biting insects can transmit diseases, so precautions are essential. => Ở một số vùng nhiệt đới, côn trùng cắn có thể truyền bệnh, vì vậy việc đề phòng là rất quan trọng.
 6. Biting insects are common in humid environments, especially during the rainy season. => Côn trùng cắn thường xuất hiện nhiều ở môi trường ẩm, đặc biệt là vào mùa mưa.
 7. It’s essential to wear protective clothing to avoid being bitten by insects in dense vegetation. => Việc mang đồ bảo hộ là quan trọng để tránh bị côn trùng cắn trong rừng rậm.
 8. Biting insects can leave itchy welts, so it’s crucial to resist the urge to scratch. => Côn trùng cắn có thể để lại vết đốm ngứa, nên quan trọng là kiềm chế sự cảm giác muốn gãi.
 9. Many diseases, such as Zika and dengue fever, are transmitted by biting insects. => Nhiều bệnh, như Zika và sốt xuất huyết, được truyền qua côn trùng cắn.
 10. The use of insect screens on windows is effective in preventing biting insects from entering the house. => Việc sử dụng màn chống côn trùng trên cửa sổ hiệu quả trong việc ngăn côn trùng cắn xâm nhập vào nhà.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669