“Trong Tiếng Anh, côn trùng gây bệnh là Disease-carrying insects, có phiên âm cách đọc là /dɪˈziːz ˈkæriɪŋ ˈɪnsɛkts/.

Côn trùng gây bệnh thường là loại côn trùng mang trong mình vi khuẩn, virus, hoặc ký sinh trùng gây bệnh cho con người hoặc động vật. Chúng có thể truyền bệnh qua cắn, đốt, hoặc qua việc tiếp xúc với phân hoặc chất thải côn trùng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng gây bệnh” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Côn trùng gây bệnh làm lây lan các bệnh truyền nhiễm – Disease-carrying insects transmit infectious diseases
 2. Muỗi là loại côn trùng gây bệnh phổ biến – Mosquitoes are common disease-carrying insects
 3. Côn trùng gây bệnh truyền vi khuẩn qua cắn – Disease-carrying insects transmit bacteria through bites
 4. Ruồi là một loại côn trùng gây bệnh nguy hiểm – Flies are a dangerous disease-carrying insect
 5. Côn trùng gây bệnh có thể truyền virus qua cắn – Disease-carrying insects can transmit viruses through bites
 6. Kiểm soát côn trùng gây bệnh là quan trọng – Controlling disease-carrying insects is crucial
 7. Ve và bọ rệp là loại côn trùng gây bệnh – Ticks and fleas are disease-carrying insects
 8. Côn trùng gây bệnh cần phải được tiêu diệt – Disease-carrying insects need to be eradicated
 9. Phòng ngừa côn trùng gây bệnh là cần thiết – Prevention of disease-carrying insects is essential
 10. Côn trùng gây bệnh lan truyền các loại bệnh nguy hiểm – Disease-carrying insects spread various dangerous diseases

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Disease-carrying insects” với nghĩa là “Côn trùng gây bệnh” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Disease-carrying insects, such as mosquitoes and ticks, can transmit harmful pathogens to humans. => Côn trùng gây bệnh, như muỗi và ve, có thể truyền các tác nhân gây bệnh độc hại cho con người.
 2. It’s important to protect yourself from disease-carrying insects by wearing insect repellent and protective clothing. => Quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi côn trùng gây bệnh bằng cách sử dụng chất chống muỗi và mặc đồ bảo hộ.
 3. Disease-carrying insects can spread illnesses such as malaria, dengue fever, and Lyme disease. => Côn trùng gây bệnh có thể lây lan các bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh Lyme.
 4. Eliminating breeding sites and using insecticides can help control disease-carrying insects in your surroundings. => Loại bỏ nơi sinh sản và sử dụng thuốc diệt côn trùng có thể giúp kiểm soát côn trùng gây bệnh trong môi trường xung quanh bạn.
 5. Disease-carrying insects are a major concern for public health, requiring effective control measures. => Côn trùng gây bệnh là một vấn đề quan trọng về sức khỏe công cộng, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
 6. Raising awareness about the dangers of disease-carrying insects is crucial for prevention and control efforts. => Nâng cao nhận thức về nguy hiểm của côn trùng gây bệnh là điều quan trọng để phòng ngừa và kiểm soát.
 7. Disease-carrying insects are more active during certain seasons or in specific geographical areas. => Côn trùng gây bệnh hoạt động nhiều hơn trong một số mùa hoặc trong các khu vực địa lý cụ thể.
 8. Proper sanitation and hygiene practices can help reduce the presence of disease-carrying insects in your surroundings. => Thực hiện vệ sinh và giữ vệ sinh đúng cách có thể giúp giảm sự hiện diện của côn trùng gây bệnh trong môi trường xung quanh bạn.
 9. Collaborative efforts between communities and health organizations are essential in combating disease-carrying insects and preventing outbreaks. => Sự hợp tác giữa cộng đồng và các tổ chức y tế là rất quan trọng trong việc chống lại côn trùng gây bệnh và ngăn chặn sự lây lan.
 10. Disease-carrying insects can thrive in areas with poor sanitation and stagnant water, making proper hygiene practices essential. => Côn trùng gây bệnh có thể sinh sống tốt trong những khu vực vệ sinh kém và nước đọng, do đó việc thực hiện vệ sinh đúng cách là rất quan trọng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669