“Trong Tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là [maʊs ˈkɪlər beɪt].

Bả diệt chuột hóa học là một lựa chọn phổ biến, chúng thường chứa chất độc hại khi chuột ăn phải nó. Trong quá trình sử dụng các sản phẩm này, hãy tuân theo hướng dẫn an toàn để đảm bảo an toàn cho mọi người và thú cưng trong gia đình.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bả diệt chuột” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bả diệt chuột hóa học – Chemical mouse bait
 2. Bả diệt chuột tự động – Automatic mouse bait
 3. Bả diệt chuột nhựa – Plastic mouse bait
 4. Bả diệt chuột nông nghiệp – Agricultural mouse bait
 5. Bả diệt chuột gói đơn – Single-use mouse bait
 6. Bả diệt chuột tự nhiên – Natural mouse bait
 7. Bả diệt chuột chất lỏng – Liquid mouse bait
 8. Bả diệt chuột chống nước – Waterproof mouse bait
 9. Bả diệt chuột tái sử dụng – Reusable mouse bait
 10. Bả diệt chuột chứa chất độc hại – Poisonous mouse bait

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Mouse killer bait” với nghĩa là “Bả diệt chuột” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Place the mouse killer bait in areas where you’ve noticed rodent activity. => Đặt bả diệt chuột ở những khu vực mà bạn nhận thấy hoạt động của gặm nhấm.
 2. The mouse killer bait is effective in eliminating mice that invade your home. => Bả diệt chuột là hiệu quả trong việc loại bỏ những con chuột xâm nhập vào nhà bạn.
 3. Choose a secure location to deploy the mouse killer bait for maximum effectiveness. => Chọn một vị trí an toàn để triển khai bả diệt chuột để đạt hiệu quả tối đa.
 4. Inspect the area regularly and replace the mouse killer bait as needed. => Kiểm tra khu vực thường xuyên và thay thế bả diệt chuột khi cần thiết.
 5. The mouse killer bait lures rodents with an enticing yet lethal formula. => Bả diệt chuột thu hút gặm nhấm bằng một công thức quyến rũ nhưng đồng thời làm chết độc.
 6. Keep children and pets away from areas where mouse killer bait is placed. => Giữ trẻ em và thú cưng tránh xa những nơi có bả diệt chuột.
 7. Store the mouse killer bait in a cool, dry place to maintain its potency. => Lưu trữ bả diệt chuột ở một nơi mát, khô để duy trì hiệu quả của nó.
 8. Use caution when handling mouse killer bait and wear protective gloves. => Hãy cẩn thận khi sử dụng bả diệt chuột và đeo găng tay bảo hộ.
 9. A professional pest control service may recommend specialized mouse killer bait for severe infestations. => Dịch vụ kiểm soát dịch vụ có thể đề xuất bả diệt chuột chuyên dụng cho sự xâm lấn nặng nề.
 10. Dispose of unused mouse killer bait responsibly, following local waste disposal guidelines. => Tiêu hủy bả diệt chuột không sử dụng một cách có trách nhiệm, theo hướng dẫn xử lý rác địa phương.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669