“Trong Tiếng Anh, mọt trắng là White moth, có phiên âm cách đọc là /waɪt mɔθ/..

“Mọt trắng” trong tiếng Anh được gọi là “White moth”. Đây là loài côn trùng ăn các loại gỗ và có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình xây dựng, đồ nội thất, sách vở và tài liệu lưu trữ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mọt trắng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mọt trắng (Mọt trắng hoặc bọ trắng) – White ants or termites
 2. Tổ mọt trắng – Termite colony
 3. Mùn cưa mọt trắng – Termite sawdust
 4. Mọt trắng gây hại – Damaging termites
 5. Côn trùng ăn gỗ (gỗ) – Wood-eating insects
 6. Mọt trắng ăn gỗ – Wood-feeding termites
 7. Loài mọt trắng – Termite species
 8. Kiểm soát mọt trắng – Termite control
 9. Thiệt hại do mọt trắng – Termite damage
 10. Biện pháp ngăn chặn mọt trắng – Termite prevention methods

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “White moth” với nghĩa là “Mọt trắng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The white moth fluttered gently in the moonlight. => Con mọt trắng vẫy cánh nhẹ nhàng dưới ánh trăng.
 2. The garden was filled with the delicate beauty of white moths. => Khu vườn tràn ngập vẻ đẹp tinh tế của các con mọt trắng.
 3. The white moth is often considered a symbol of purity and innocence. => Con mọt trắng thường được xem là biểu tượng của sự trong sáng và trong trắng.
 4. The white moth landed gently on a flower petal. => Con mọt trắng đáng yêu hạ cánh nhẹ nhàng trên cánh hoa.
 5. In the moonlight, the white moth appeared almost ethereal. =>Dưới ánh trăng, con mọt trắng trở nên gần như siêu hình.
 6. White moths are known for their delicate and graceful flight patterns. => Những con mọt trắng nổi tiếng với mô hình bay tinh tế và duyên dáng của chúng.
 7. The white moth’s wings had a subtle iridescence in the sunlight. => Cánh của con mọt trắng có sự mờ ám của màu sắc trong nắng.
 8. Children often chase after white moths in the garden. => Trẻ con thường đuổi theo những con mọt trắng trong khu vườn.
 9. The white moth symbolized hope and transformation in the folklore of the region.=> Con mọt trắng tượng trưng cho hy vọng và sự biến đổi trong văn hóa dân gian của khu vực.
 10. With its delicate appearance, the white moth was a captivating sight in the garden. =>  Với vẻ ngoại hình tinh tế của mình, con mọt trắng đã tạo nên một cảnh đẹp trong khu vườn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669