“Trong Tiếng Anh, kiến đen là Black ant, có phiên âm cách đọc là /blak ænt/.

Chúng thường có kích thước nhỏ và thường sống trong tổ đàn. Kiến đen thường hoạt động ban đêm và có thể tìm thấy trong các khu vực ẩm ướt như rừng, vườn hoặc gần các nguồn thức ăn

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến đen” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Đàn kiến đen – Group of black ants
 2. Tổ kiến đen – Black ant colony
 3. Kiến đen săn mồi – Black ants foraging
 4. Kiến đen xây tổ – Black ants building nest
 5. Kiến đen vùng đất – Black ants on the ground
 6. Kiến đen tìm thức ăn – Black ants searching for food
 7. Kiến đen lại tập trung – Black ants gathering again
 8. Kiến đen nhỏ – Small black ants
 9. Kiến đen làm việc cùng nhau – Black ants working together
 10. Kiến đen trong rừng –  Black ants in the forest

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Black ant” với nghĩa là “Kiến đen” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Black ants are foraging for food in the garden => Kiến đen đang tìm kiếm thức ăn trong vườn.
 2. The children observed a line of black ants marching across the pavement => Những đứa trẻ quan sát một đoàn kiến đen đi qua lối đi bằng.
 3. The black ant colony was disrupted by heavy rain => Tổ kiến đen bị xáo trộn do mưa lớn.
 4. Black ants can carry objects many times their own weight => Kiến đen có thể mang vật thể nhiều lần trọng lượng của chính mình.
 5. The garden is home to numerous black ant nests => Khu vườn là nơi của rất nhiều tổ kiến đen.
 6. A black ant was crawling along the kitchen counter => Một con kiến đen đang bò dọc theo bề mặt bàn bếp.
 7. Do you know how black ants communicate with each other => Bạn có biết kiến đen giao tiếp với nhau như thế nào không?
 8. The black ants scurried away as soon as the light turned on => Những con kiến đen vội vàng chạy đi ngay khi đèn bật.
 9. Black ants play a crucial role in the ecosystem => Kiến đen đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.
 10. The kids set up a trap to study the behavior of black ants => Những đứa trẻ dựng một cái bẫy để nghiên cứu hành vi của kiến đen.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669