“Trong Tiếng Anh, diệt ong đất là Ground bee control, có phiên âm cách đọc là /ɡraʊnd bi kənˈtroʊl/.

Diệt ong đất đòi hỏi sự cẩn trọng và một loạt các phương pháp. Có thể sử dụng nước xà phòng để làm giảm bọt nước, khói hoặc hơi để làm chúng rời tổ, hoặc thậm chí điều chỉnh môi trường xung quanh để kích thích chúng rời đi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ong đất” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt ong đất – Ground bee eradication methods
 2. Dịch vụ diệt ong đất – Ground bee extermination services
 3. Chiến dịch diệt ong đất – Ground bee eradication campaign
 4. Thuốc diệt ong đất – Ground bee pesticide
 5. Kỹ thuật diệt ong đất – Ground bee elimination technique
 6. Chất diệt ong đất – Ground bee killer substance
 7. Diệt ong đất hiệu quả – Effective ground bee extermination
 8. Diệt ong đất trong nhà – Indoor ground bee extermination
 9. Diệt ong đất tại vườn – Garden ground bee eradication
 10. Quy trình diệt ong đất – Ground bee extermination procedure

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ground bee control” với nghĩa là “Diệt ong đất” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We’re using effective Ground bee control methods to manage the bee population around our home. => Chúng tôi đang sử dụng các phương pháp diệt ong đất hiệu quả để kiểm soát dân số ong quanh nhà.
 2. Ground bee control is essential to ensure safety in our garden. => Việc diệt ong đất là quan trọng để đảm bảo an toàn trong vườn của chúng ta.
 3. Implementing Ground bee control measures has reduced the risk of bee stings. => Thực hiện các biện pháp diệt ong đất đã giảm nguy cơ bị chích.
 4. Yellow jacket nests often require professional Ground bee control services. => Tổ ong vòi voi thường cần dịch vụ diệt ong đất chuyên nghiệp.
 5. Regular Ground bee control helps maintain a safe outdoor environment. => Diệt ong đất đều đặn giúp duy trì một môi trường ngoại thất an toàn.
 6. Our neighborhood has organized a Ground bee control campaign for park safety. => Khu vực chúng tôi đã tổ chức một chiến dịch diệt ong đất để đảm bảo an toàn trong công viên.
 7. Using eco-friendly methods for Ground bee control is beneficial for the environment. => Sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường cho việc diệt ong đất là có lợi cho môi trường.
 8. Ground bee control should be done cautiously to protect the ecosystem. => Diệt ong đất cần được thực hiện cẩn thận để bảo vệ hệ sinh thái.
 9. Ground bee control in residential areas is crucial for public safety. => Diệt ong đất tại các khu vực dân cư là quan trọng cho an toàn công cộng.
 10. Ground bee control products must meet safety and environmental standards. => Các sản phẩm diệt ong đất phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và môi trường.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669