“Trong Tiếng Anh, mẹo diệt ruồi là Fly control tips, có phiên âm cách đọc là /flaɪ kənˈtroʊl tɪps/.

Để ngăn chặn sự xuất hiện của ruồi, bạn có thể áp dụng một số mẹo đơn giản như sử dụng bẫy ruồi, dọn dẹp thường xuyên, đậy kín thức ăn, và sử dụng các loại hương liệu tự nhiên như dầu bạc hà hoặc cỏ citronella.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mẹo diệt ruồi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mẹo diệt ruồi hiệu quả – Effective fly control tips.
 2. Mẹo tự nhiên diệt ruồi – Natural fly control tips.
 3. Mẹo phòng chống ruồi tận gốc – Comprehensive fly control tips.
 4. Ưu điểm của mẹo diệt ruồi – Advantages of fly control tips.
 5. Mẹo diệt ruồi bằng hương liệu – Fly control tips using scents.
 6. Mẹo diệt ruồi trong nhà – Indoor fly control tips.
 7. Mẹo diệt ruồi an toàn cho gia đình – Family-safe fly control tips.
 8. Mẹo diệt ruồi tự làm tại nhà – DIY fly control tips.
 9. Mẹo diệt ruồi dễ thực hiện – Easy-to-follow fly control tips.
 10. Mẹo diệt ruồi hiệu quả trong vườn – Effective fly control tips for gardens.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fly control tips” với nghĩa là “Mẹo diệt ruồi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Fly control tips can help manage the presence of flies in your home. => Mẹo diệt ruồi có thể giúp kiểm soát sự xuất hiện của ruồi trong nhà bạn.
 2. Implementing fly control tips is essential for maintaining a clean environment. => Việc thực hiện các mẹo diệt ruồi là rất quan trọng để duy trì môi trường sạch sẽ.
 3. These fly control tips include natural remedies and preventative measures. => Những mẹo diệt ruồi này bao gồm các biện pháp tự nhiên và phòng ngừa.
 4. Fly control tips range from DIY traps to eco-friendly repellents. => Các mẹo diệt ruồi bao gồm từ bẫy tự làm đến các loại chất đuổi ruồi thân thiện với môi trường.
 5. Following fly control tips reduces the risk of disease transmission. => Tuân theo các mẹo diệt ruồi giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.
 6. These fly control tips are efficient and safe for your household. => Những mẹo diệt ruồi này hiệu quả và an toàn cho gia đình bạn.
 7. Proper waste disposal is among the fundamental fly control tips. => Việc xử lý chất thải đúng cách là một trong những mẹo diệt ruồi cơ bản.
 8. Fly control tips in commercial spaces ensure a hygienic environment. => Các mẹo diệt ruồi trong không gian thương mại đảm bảo môi trường vệ sinh.
 9. Maintaining a clean kitchen is crucial, following fly control tips. => Duy trì một căn bếp sạch sẽ là quan trọng, tuân theo các mẹo diệt ruồi.
 10. Regularly using fly control tips lessens the annoyance caused by flies. => Sử dụng đều đặn các mẹo diệt ruồi giảm bớt sự phiền toái do ruồi gây ra.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669