“Trong Tiếng Anh, bọ cánh cam là Ladybug, có phiên âm Anh – Anh là /ˈleɪdiˌbʌɡ/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈleɪ.di.bʌɡ/

Bọ cánh cam không gây hại cho con người nhưng có thể trở nên phiền phức khi xuất hiện trong số lượng lớn vào mùa lạnh khi chúng tìm nơi trú ẩn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ cánh cam” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ cánh cam có màu cam rực rỡ – The orange-winged beetle has vibrant orange color.
 2. Sự sống của bọ cánh cam trong tự nhiên – The life of the orange-winged beetle in nature.
 3. Bọ cánh cam ưa thích hoa và mật ong – The orange-winged beetle favors flowers and nectar.
 4. Bọ cánh cam thường xuất hiện vào mùa hè – The orange-winged beetle often appears in summer.
 5. Bọ cánh cam bay êm thấm và nhanh chóng – The orange-winged beetle flies smoothly and swiftly.
 6. Đặc điểm của bọ cánh cam con – Characteristics of the baby orange-winged beetle.
 7. Thói quen ăn uống của bọ cánh cam – Eating habits of the orange-winged beetle.
 8. Bọ cánh cam và vai trò trong hệ sinh thái – The orange-winged beetle and its role in the ecosystem.
 9. Chu kỳ sống của bọ cánh cam ngắn – Short lifespan of the orange-winged beetle.
 10. Bọ cánh cam có thể gây hại cho cây trồng – The orange-winged beetle can be harmful to crops.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ladybug” với nghĩa là “Bọ cánh cam” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ladybugs are known for their bright red shells and black spots. => Bọ cánh cam nổi tiếng với vỏ màu đỏ sáng và các đốm đen.
 2. Children love to watch ladybugs crawl on leaves and flowers. => Trẻ em thích nhìn bọ cánh cam bò trên lá và hoa.
 3. Ladybugs are often seen as a sign of good luck in many cultures. => Bọ cánh cam thường được xem là dấu hiệu của may mắn trong nhiều văn hóa.
 4. Gardeners welcome ladybugs as they eat aphids, which harm plants. => Người làm vườn hoan nghênh bọ cánh cam vì chúng ăn con bọ xanh gây hại cho cây cối.
 5. Ladybugs hibernate in large groups to stay warm during winter. => Bọ cánh cam ngủ đông theo nhóm lớn để giữ ấm trong mùa đông.
 6. Ladybugs are an important part of natural pest control. => Bọ cánh cam là một phần quan trọng của việc kiểm soát côn trùng gây hại tự nhiên.
 7. The ladybug’s distinct appearance makes it easily recognizable. => Bọ cánh cam có vẻ ngoài đặc biệt nên dễ dàng nhận biết.
 8. Ladybugs are often used in agricultural practices to control pests. => Bọ cánh cam thường được sử dụng trong nông nghiệp để kiểm soát côn trùng gây hại.
 9. Ladybugs lay eggs on the undersides of leaves to protect them from predators. => Bọ cánh cam đẻ trứng ở mặt dưới của lá để bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi.
 10. People release ladybugs into gardens to help manage insect populations naturally. => Mọi người thả bọ cánh cam vào vườn để giúp kiểm soát tự nhiên dân số côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669