“Trong Tiếng Anh, nhện đỏ là Money-spider, có phiên âm cách đọc là /ˈmʌniˌspaɪdər/.

Nhện đỏ, khi chích hút nhựa cây trên lá, tạo ra những vết chích nhỏ trên cành non, búp hoa và quả non. Lá bị tác động nặng, mất màu trắng bạc, dễ rụng, khiến cây trở nên yếu đuối.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Nhện đỏ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Nhện đỏ chích hút – Red spider mite infestation
 2. Ấu trùng nhện đỏ – Red spider mite larvae
 3. Tác động của nhện đỏ – Impact of red spider mites
 4. Phòng chống nhện đỏ – Red spider mite control/prevention
 5. Nhện đỏ gây hại cho lá – Red spider mites damaging leaves
 6. Kiểm soát dân số nhện đỏ – Red spider mite population control
 7. Vết tổn thương do nhện đỏ – Red spider mite damage
 8. Nhện đỏ làm cây rụng lá – Red spider mites causing leaf drop
 9. Nhện đỏ vàng – Yellow spider mites
 10. Nhện đỏ làm giảm năng suất – Red spider mites reducing yield

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Money-spider” với nghĩa là “Nhện đỏ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Money-spiders, also known as red spiders, are small arachnids commonly found in gardens. => Nhện đỏ, còn được gọi là nhện tiền, là loài côn trùng nhỏ thường gặp trong vườn.
 2. Be careful when handling plants as they may be infested with money-spiders. => Hãy cẩn thận khi tiếp xúc với cây trồng vì chúng có thể bị nhiễm nhện đỏ.
 3. Money-spiders are beneficial predators that feed on other garden pests. => Nhện đỏ là kẻ săn mồi có lợi, chúng ăn các loài côn trùng gây hại khác trong vườn.
 4. If you spot money-spiders in your garden, it’s a sign of a healthy ecosystem. => Nếu bạn phát hiện nhện đỏ trong vườn của bạn, đó là một dấu hiệu của một hệ sinh thái khỏe mạnh.
 5. Money-spiders are known for their red coloration and their ability to produce silk. => Nhện đỏ nổi tiếng với màu sắc đỏ và khả năng tạo ra tơ nhện.
 6. Don’t be afraid of money-spiders – they are harmless to humans and actually help control other pests. => Đừng sợ nhện đỏ – chúng không gây hại cho con người và thực tế giúp kiểm soát các loài côn trùng gây hại khác.
 7. Money-spiders play an important role in maintaining the balance of insect populations in the garden. => Nhện đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của các quần thể côn trùng trong vườn.
 8. Money-spiders are often mistaken for spider mites, but they are actually a different species. => Nhện đỏ thường bị nhầm với bọ cạp nhện, nhưng thực tế chúng là một loài khác.
 9. Money-spiders are active predators that hunt for their prey on plants and in soil. => Nhện đỏ là kẻ săn mồi hoạt động, chúng đi săn con mồi trên cây và trong đất.
 10. Money-spiders are important indicators of soil health, as they are sensitive to changes in soil moisture and nutrient levels. => Nhện đỏ là các chỉ số quan trọng của sức khỏe đất, vì chúng nhạy cảm với sự thay đổi về độ ẩm và mức dinh dưỡng của đất.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669