“Trong Tiếng Anh, con dế suống là Leafhopper, có phiên âm cách đọc là [leaf-hop-er].

Đây là một loại côn trùng thuộc bộ Hemiptera và họ Cicadellidae. Chúng thuộc nhóm dế suống, một phân họ trong họ Cicadellidae. Các loài dế suống thường sống ở môi trường nông nghiệp và khu vực cây cỏ, ăn chất lỏng từ cây trồng bằng cách sử dụng miệng đục hút.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con dế suống” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tiếng kêu của con dế suống – Cricket sound
 2. Sân đấu của con dế suống – Cricket field
 3. Trò chơi cricket – Cricket game
 4. Đội cricket – Cricket team
 5. Gậy cricket – Cricket bat
 6. Bóng cricket – Cricket ball
 7. Trận đấu cricket – Cricket match
 8. Luật chơi cricket – Cricket rules
 9. Giải đấu cricket – Cricket tournament
 10. Tiếng hót của con dế suống – Cricket chirping

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Leafhopper” với nghĩa là “Con dế suống” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The leafhopper feeds on plant sap by piercing the leaves with its needle-like mouthparts. => Con dế suống lấy thức ăn từ nước cống cây bằng cách đâm vào lá với bộ phận miệng giống như cây kim.
 2. Farmers often use natural predators to control the population of leafhoppers in their crops. => Nông dân thường sử dụng kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát dân số của con dế suống trong cây trồng của họ.
 3. The nymph stage of the leafhopper is often more destructive to crops than the adult stage. => Giai đoạn nym của con dế suống thường gây hại nhiều hơn cho cây trồng so với giai đoạn trưởng thành.
 4. Researchers are studying the behavior of leafhoppers to develop more effective pest control methods. => Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hành vi của con dế suống để phát triển phương pháp kiểm soát sâu bọ hiệu quả hơn.
 5. Gardeners use insecticidal soaps to deter leafhoppers and protect their plants. => Người làm vườn sử dụng xà phòng diệt côn trùng để ngăn chặn con dế suống và bảo vệ cây trồng của họ.
 6. The presence of leafhoppers in the vineyard raised concerns about the health of the grapevines. => Sự xuất hiện của con dế suống trong vườn nho gây lo ngại về sức khỏe của cây nho.
 7. Certain species of ants form symbiotic relationships with leafhoppers, providing them protection in exchange for honeydew. => Một số loài kiến hình thành mối quan hệ tương hỗ với con dế suống, cung cấp bảo vệ cho chúng để đổi lấy mật ong dẻo.
 8. The leafhopper’s rapid movement makes it challenging for predators to catch them. => Chuyển động nhanh của con dế suống làm cho việc săn mồi trở nên thách thức đối với kẻ săn mồi.
 9. Integrated pest management involves using a combination of cultural, biological, and chemical methods to control leafhoppers. => Quản lý sâu bệnh tích hợp liên quan đến việc sử dụng kết hợp các phương pháp văn hóa, sinh học và hóa học để kiểm soát con dế suống.
 10. The tiny size of the leafhopper allows it to go unnoticed until its feeding damage becomes apparent. => Kích thước nhỏ của con dế suống làm cho nó trở nên không được chú ý cho đến khi hậu quả của việc ăn của nó trở nên rõ ràng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669