“Trong Tiếng Anh, diệt rệp giường là Kill bed bugs, có phiên âm cách đọc là /kɪl bɛd bʌɡz/.

Diệt rệp giường là quá trình sử dụng các phương pháp, hóa chất hoặc thiết bị để loại bỏ và ngăn chặn sự phát triển của rệp giường. Rệp giường là loài côn trùng nhỏ, thường sống trong giường và kẽ nứt của nơi ở, chúng thường tấn công người khi họ đang ngủ để hút máu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt rệp giường” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt rệp giường hiệu quả – Effective bed bug control.
 2. Phát hiện và diệt rệp giường – Detecting and eliminating bed bugs.
 3. Rệp giường có thể gây kích ứng da và gây ngứa – Bed bugs can cause skin irritation and itching.
 4. Sử dụng thuốc diệt rệp giường an toàn – Using safe bed bug control products.
 5. Diệt rệp giường trong khách sạn và nhà nghỉ – Bed bug control in hotels and motels.
 6. Tìm hiểu về vòng đời của rệp giường – Understanding the life cycle of bed bugs.
 7. Diệt rệp giường bằng hơ nóng và hóa chất – Bed bug control using heat and chemicals.
 8. Diệt rệp giường bằng phương pháp sinh học – Bed bug control using biological methods.
 9. Diệt rệp giường bằng cách sử dụng bọt xịt và kem – Bed bug control using spray foam and cream.
 10. Các biện pháp diệt rệp giường hiệu quả và an toàn cho gia đình – Effective and safe bed bug control measures for families.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill bed bugs” với nghĩa là “Diệt rệp giường” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We hired professional pest control to kill bed bugs infesting our bedroom. => Chúng tôi thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp để diệt rệp giường xâm lấn phòng ngủ của chúng tôi.
 2. Using heat treatment is an effective way to kill bed bugs and their eggs. => Sử dụng phương pháp xử lý bằng nhiệt là một cách hiệu quả để diệt rệp giường và trứng của chúng.
 3. Regularly washing and drying bedding can help prevent and kill bed bugs. => Việc giặt và sấy chăn ga gối thường xuyên có thể giúp ngăn chặn và diệt rệp giường.
 4. Vacuuming and steam cleaning are recommended methods to kill bed bugs in carpets. => Việc hút bụi và làm sạch bằng hơi nước là các phương pháp được khuyến nghị để diệt rệp giường trong thảm.
 5. An infestation of bed bugs requires immediate action to kill bed bugs and prevent their spread. => Sự xâm lấn của rệp giường đòi hỏi hành động ngay lập tức để diệt rệp giường và ngăn chúng lan rộng.
 6. The hotel management took swift measures to kill bed bugs and ensure guest satisfaction. => Quản lý khách sạn đã thực hiện biện pháp nhanh chóng để diệt rệp giường và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
 7. Aerosol insecticides are commonly used to kill bed bugs hiding in cracks and crevices. => Thuốc diệt côn trùng phun sương thường được sử dụng để diệt rệp giường ẩn nấp trong khe và kẽ.
 8. Homeowners are advised to seal and repair cracks in walls to help kill bed bugs and prevent reinfestation. => Người sở hữu nhà được khuyến nghị kín kín và sửa chữa những khe nứt trong tường để giúp diệt rệp giường và ngăn chúng quay trở lại.
 9. Educational campaigns provide information on how to identify, treat, and kill bed bugs. => Các chiến dịch giáo dục cung cấp thông tin về cách nhận diện, điều trị và diệt rệp giường.
 10. The new mattress was treated with a special solution to kill bed bugs and ensure a pest-free sleeping environment. => Bàn là mới đã được xử lý bằng một dung dịch đặc biệt để diệt rệp giường và đảm bảo một môi trường ngủ không có côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669