“Trong Tiếng Anh, keo bẫy ruồi là Fly paper, có phiên âm cách đọc là /flaɪ ˈpeɪpər/.

Đối với các ứng dụng trong gia đình hoặc kinh doanh, keo bẫy ruồi là một giải pháp hiệu quả, tiện lợi và chi phí thấp để kiểm soát vấn đề về ruồi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Keo bẫy ruồi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Keo bẫy ruồi này rất hiệu quả – This fly trap is very effective.
 2. Tìm hiểu cách làm keo bẫy ruồi tự nhiên – Learn how to make a natural fly trap.
 3. Mua một gói keo bẫy ruồi ở cửa hàng tiện lợi. – Buy a pack of fly traps at the convenience store.
 4. Keo bẫy ruồi có thể giúp giảm rủi ro lây nhiễm từ ruồi – Fly traps can help reduce the risk of infection from flies.
 5. Keo bẫy ruồi giúp giảm gặp phải vấn đề với ruồi trong nhà – Fly traps help reduce issues with flies indoors.
 6. Keo bẫy ruồi tự nhiên không chứa hóa chất độc hại – Natural fly traps contain no harmful chemicals.
 7. Những chiếc keo bẫy ruồi có thể dùng tái nhiều lần – Reusable fly traps can be used multiple times.
 8. Keo dính ruồi – Fly adhesive
 9. Ruồi nhà – House flies
 10. Bảo vệ khỏi ruồi – Fly protection

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fly paper” với nghĩa là “Keo bẫy ruồi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I put up some fly paper to catch the pesky flies in my kitchen. => Tôi treo một ít keo bẫy ruồi để bắt những con ruồi phiền phức trong nhà bếp.
 2. Fly paper is an effective way to trap and kill flies. => Keo bẫy ruồi là một cách hiệu quả để bắt và tiêu diệt ruồi.
 3. Please make sure to place the fly paper out of reach of children and pets. => Hãy đảm bảo đặt keo bẫy ruồi nơi không thể đến được của trẻ em và thú cưng.
 4. The sticky surface of fly paper traps flies and other flying insects. => Bề mặt dính của keo bẫy ruồi bắt được ruồi và các loài côn trùng bay khác.
 5. I need to replace the old fly paper with new ones to keep my house fly-free. => Tôi cần thay keo bẫy ruồi cũ bằng keo mới để giữ cho nhà tôi không có ruồi.
 6. Fly paper can be hung from the ceiling or placed on a flat surface to catch flies. => Keo bẫy ruồi có thể treo từ trần hoặc đặt trên một bề mặt phẳng để bắt ruồi.
 7. It’s important to dispose of used fly paper properly to avoid contamination. => Quan trọng để tiêu hủy keo bẫy ruồi đã qua sử dụng đúng cách để tránh ô nhiễm.
 8. The strong adhesive on fly paper makes it difficult for flies to escape once they land on it. => Keo dính mạnh trên keo bẫy ruồi làm cho ruồi khó thoát ra khi họ đậu lên nó.
 9. Fly paper is a non-toxic alternative to chemical insecticides for controlling flies. => Keo bẫy ruồi là một phương pháp không độc hại thay thế cho thuốc diệt côn trùng hóa học để kiểm soát ruồi.
 10. Make sure to wash your hands thoroughly after handling fly paper to avoid getting the adhesive on your skin. => Hãy đảm bảo rửa tay kỹ sau khi sử dụng keo bẫy ruồi để tránh bị keo dán vào da.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669