“Trong Tiếng Anh, diệt ruồi giấm là Vinegar fly control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/.

Để diệt ruồi giấm, bạn có thể sử dụng giải pháp tự nhiên như giấm trắng kết hợp với nước rửa chén. Đặt chén này gần nơi có nhiều ruồi giấm để thu hút và tiêu diệt chúng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ruồi giấm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt ruồi giấm tự nhiên – Natural vinegar fly control method
 2. Dầu giấm diệt ruồi – Vinegar fly repellent
 3. Sản phẩm diệt ruồi giấm – Vinegar fly control product
 4. Diệt ruồi giấm hiệu quả – Effective vinegar fly elimination
 5. Bảo vệ nhà bạn khỏi ruồi giấm – Protect your home from vinegar flies
 6. Cách sử dụng giấm để diệt ruồi – Using vinegar to kill fruit flies
 7. Ruồi giấm trong nhà bếp – Kitchen vinegar flies
 8. Phương pháp tự nhiên diệt ruồi giấm – Natural method for vinegar fly control
 9. Hạn chế sự xuất hiện của ruồi giấm – Minimize vinegar fly presence
 10. Giải pháp diệt ruồi giấm an toàn – Safe vinegar fly elimination solution

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Vinegar fly control” với nghĩa là “Diệt ruồi giấm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Implementing vinegar fly control methods can help maintain a hygienic kitchen environment. => Triển khai các phương pháp diệt ruồi giấm có thể giúp duy trì môi trường nhà bếp sạch sẽ.
 2. Regularly clean and dispose of organic waste to reduce the need for vinegar fly control. => Thường xuyên lau chùi và loại bỏ chất thải hữu cơ để giảm cần thiết về diệt ruồi giấm.
 3. Vinegar fly control is essential in preserving the freshness of fruits and vegetables. => Diệt ruồi giấm là quan trọng để bảo quản sự tươi mới của trái cây và rau củ.
 4. Homeowners often seek effective vinegar fly control solutions for their indoor spaces. => Người chủ nhà thường tìm kiếm các giải pháp diệt ruồi giấm hiệu quả cho không gian bên trong nhà.
 5. Using natural ingredients like vinegar for vinegar fly control is a safer alternative. => Sử dụng các thành phần tự nhiên như giấm để diệt ruồi giấm là một phương án an toàn.
 6. Vinegar fly control is crucial in preventing infestations in food storage areas. => Diệt ruồi giấm là quan trọng để ngăn chặn sự xâm lấn trong khu vực lưu trữ thực phẩm.
 7. Educating restaurant staff on vinegar fly control measures is essential for food safety. => Giáo dục nhân viên nhà hàng về các biện pháp diệt ruồi giấm là quan trọng đối với an toàn thực phẩm.
 8. Vinegar fly control products are available in the market for both residential and commercial use. => Các sản phẩm diệt ruồi giấm có sẵn trên thị trường dành cho cả sử dụng ở gia đình và doanh nghiệp.
 9. Implementing vinegar fly control strategies can minimize the annoyance of these tiny pests. => Triển khai các chiến lược diệt ruồi giấm có thể giảm thiểu sự phiền toái từ những sinh vật nhỏ này.
 10. A clean environment is the first line of defense in vinegar fly control. => Môi trường sạch sẽ là hàng rào đầu tiên trong việc diệt ruồi giấm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669