“Trong Tiếng Anh, ong sát thủ là Killer bees, có phiên âm cách đọc là /ˈkɪlər biːz/.

“Ong sát thủ” trong tiếng Anh được gọi là “Killer bees”. Ong sát thủ là kết quả lai giữa ong mật phương Tây và châu Phi. Chúng có sức tấn công lớn đối với con người và thường săn côn trùng gây hại hoặc thậm chí các loài ong khác để ăn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Ong sát thủ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loài ong sát thủ – Assassin bee species
 2. Ong sát thủ lai giữa ong mật – Assassin bee hybrid
 3. Ong sát thủ săn côn trùng gây hại – Assassin bee hunts harmful insects
 4. Ong sát thủ và ong mật phương Tây – Assassin bee and Western honeybee
 5. Ong sát thủ ăn ong khác – Assassin bee feeds on other bees
 6. Ong sát thủ đối với con người – Assassin bee towards humans
 7. Ong sát thủ và môi trường tự nhiên – Assassin bee and natural environment
 8. Ong sát thủ săn mồi – Assassin bee hunting prey
 9. Ong sát thủ trong sinh thái – Assassin bee in the ecosystem
 10. Ong sát thủ nhanh như chớp – Deadly assassin bee is lightning fast.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Killer bees” với nghĩa là “Ong sát thủ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Killer bees are known for their aggressive behavior when provoked. => Ong sát thủ nổi tiếng với hành vi hung hãn khi bị kích thích.
 2. The swarm of killer bees attacked the intruders relentlessly. => Đàn ong sát thủ tấn công kẻ xâm nhập một cách không ngừng nghỉ.
 3. People in the area were warned about the presence of killer bees in the vicinity. => Người dân trong khu vực được cảnh báo về sự hiện diện của ong sát thủ xung quanh.
 4. It’s crucial to take precautions when dealing with killer bees to avoid getting stung. => Quan trọng phải cẩn trọng khi đối phó với ong sát thủ để tránh bị đốt.
 5. The Africanized honey bee, commonly known as killer bees, has spread to various regions. => Ong mật Phi châu, phổ biến được biết đến với tên gọi ong sát thủ, đã lan ra các vùng khác nhau.
 6. Scientists study the behavior of killer bees to understand their patterns of attack. => Các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của ong sát thủ để hiểu rõ các mẫu tự tấn công của chúng.
 7. Emergency services were called in after a massive attack by killer bees in the area. => Dịch vụ cấp cứu được triệu hồi sau cuộc tấn công lớn của ong sát thủ trong khu vực.
 8. The venom of killer bees can be dangerous to those allergic to bee stings. => Nọc độc của ong sát thủ có thể nguy hiểm đối với những người dị ứng với đốt ong.
 9. Protective gear is essential when dealing with killer bees to prevent any harm. => Trang bị bảo hộ quan trọng khi đối phó với ong sát thủ để ngăn chặn bất kỳ tổn thương nào.
 10. Authorities are working on ways to control the spread of killer bees in the region. => Các cơ quan chức năng đang làm việc để kiểm soát sự lan rộng của ong sát thủ trong khu vực.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669