“Trong Tiếng Anh, diệt chuột nhảy là Jumping mouse extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒʌmpɪŋ maʊs ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən/

Để diệt chuột nhảy, bạn có thể sử dụng mồi cám, mồi độc hại hoặc bẫy chuột. Sửa chữa khe hở, giữ vệ sinh môi trường, và loại bỏ tổ chuột cũng giúp kiểm soát tình hình.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt chuột nhảy” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt chuột nhảy trong nhà – Exterminate jumping mice indoors
 2. Dịch vụ diệt chuột nhảy chuyên nghiệp – Professional jumping mouse extermination service
 3. Phương pháp diệt chuột nhảy an toàn – Safe jumping mouse eradication methods
 4. Kiểm soát và diệt chuột nhảy – Control and exterminate jumping mice
 5. Cách tự nhiên để diệt chuột nhảy – Natural ways to eradicate jumping mice
 6. Làm thế nào để ngăn chặn diệt chuột nhảy – How to prevent jumping mouse eradication
 7. Diệt chuột nhảy bằng môi trường an toàn – Environmentally safe jumping mouse eradication
 8. Chất diệt chuột nhảy cần thiết – Necessary jumping mouse eradication agents
 9. Diệt chuột nhảy hiệu quả – Effective jumping mouse eradication
 10. Ứng dụng diệt chuột nhảy – Jumping mouse eradication applications

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Jumping mouse extermination” với nghĩa là “Diệt chuột nhảy” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We hired a professional pest control company for jumping mouse extermination. => Chúng tôi thuê một công ty diệt côn trùng chuyên nghiệp để diệt chuột nhảy.
 2. The jumping mouse population was causing damage to our crops. => Dân số chuột nhảy gây thiệt hại cho vụ mùa của chúng tôi.
 3. Effective jumping mouse extermination methods are essential for maintaining a pest-free environment. => Các phương pháp diệt chuột nhảy hiệu quả là cần thiết để duy trì môi trường không có côn trùng.
 4. The jumping mouse infestation in our attic required immediate extermination. => Sự lây lan của chuột nhảy trong gác mái của chúng tôi đòi hỏi diệt trừ ngay lập tức.
 5. Jumping mouse extermination is necessary to protect our home from potential damage. => Diệt chuột nhảy là cần thiết để bảo vệ ngôi nhà khỏi nguy cơ bị hư hỏng.
 6. We implemented a comprehensive jumping mouse extermination plan to eradicate the problem. => Chúng tôi triển khai một kế hoạch diệt chuột nhảy toàn diện để tiêu diệt vấn đề.
 7. The jumping mouse extermination process involves the use of traps and baits. => Quá trình diệt chuột nhảy bao gồm việc sử dụng bẫy và mồi.
 8. Our garden was under attack by jumping mice, so we had to take immediate action for extermination. => Vườn của chúng tôi bị tấn công bởi chuột nhảy, vì vậy chúng tôi phải thực hiện hành động ngay lập tức để diệt trừ chúng.
 9. Jumping mouse extermination requires expertise and proper handling of pesticides. => Việc diệt chuột nhảy đòi hỏi chuyên môn và xử lý đúng cách các loại thuốc trừ sâu.
 10. The jumping mouse extermination program was successful in eliminating the pest problem. => Chương trình diệt chuột nhảy đã thành công trong việc loại bỏ vấn đề côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669