“Trong Tiếng Anh, diệt bọ ngựa là Kill mantis, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈmæntɪs/.

Chúng có thể gây ra nhiều vấn đề trong nông nghiệp và môi trường. Chúng ăn lá, thân cây, và hoa quả, gây thiệt hại kinh tế và nguy cơ thiếu thức ăn cho động vật nuôi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt bọ ngựa” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sản phẩm diệt bọ ngựa hiệu quả => Effective horsefly control product
 2. Phương pháp diệt bọ ngựa tự nhiên => Natural horsefly control methods
 3. Những loại thuốc diệt bọ ngựa an toàn cho vật nuôi => Safe horsefly repellents for livestock
 4. Đánh giá về sản phẩm diệt bọ ngựa mới => Review of the new horsefly control product
 5. Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt bọ ngựa => Instructions for using horsefly repellent
 6. Cách phòng tránh bọ ngựa trong môi trường nông nghiệp => Preventing horseflies in agricultural settings
 7. Hiệu quả của biện pháp diệt bọ ngựa trên thảo mộc => Effectiveness of horsefly control measures on herbs
 8. Các phương tiện tự nhiên để diệt bọ ngựa trong vườn => Natural means to control horseflies in the garden
 9. Đối phó với bạo lực của bọ ngựa trong mùa hè => Dealing with the onslaught of horseflies in summer
 10. Điều trị nhanh chóng sau khi bị cắn bởi bọ ngựa => Quick remedies after being bitten by a horsefly

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill mantis” với nghĩa là “Diệt bọ ngựa” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Kill mantis is an effective pesticide for killing grasshoppers. => Diệt bọ ngựa là một loại thuốc trừ sâu hiệu quả để diệt bọ ngựa.
 2. I used Kill mantis to eradicate the grasshopper infestation in my garden. => Tôi đã sử dụng diệt bọ ngựa để tiêu diệt sự xâm nhập của bọ ngựa trong vườn.
 3. Kill mantis helps control the population of grasshoppers in agricultural fields. => Diệt bọ ngựa giúp kiểm soát dân số của bọ ngựa trong các cánh đồng nông nghiệp.
 4. We sprayed Kill mantis on the crops to protect them from grasshopper damage. => Chúng tôi đã phun thuốc diệt bọ ngựa lên cây trồng để bảo vệ chúng khỏi sự hủy hoại của bọ ngựa.
 5. Kill mantis is a reliable solution for eliminating grasshoppers in residential areas. => Diệt bọ ngựa là một giải pháp đáng tin cậy để tiêu diệt bọn bọ ngựa trong khu dân cư.
 6. I purchased a bottle of Kill mantis to get rid of the grasshoppers in my backyard. => Tôi đã mua một chai diệt bọ ngựa để loại bỏ bọ ngựa trong sân sau nhà.
 7. Kill mantis is a safe insecticide that targets grasshoppers specifically. => Diệt bọ ngựa là một loại thuốc trừ sâu an toàn, tác động vào bọ ngựa một cách đặc biệt.
 8. Applying Kill mantis can effectively reduce the damage caused by grasshoppers to crops. => Việc sử dụng thuốc diệt bọ ngựa có thể giảm thiểu tác động của bọ ngựa đối với cây trồng một cách hiệu quả.
 9. Kill mantis is recommended by experts for grasshopper control in agricultural settings. => Diệt bọ ngựa được các chuyên gia khuyến nghị để kiểm soát bọ ngựa trong môi trường nông nghiệp.
 10. With the help of Kill mantis, we successfully eliminated the grasshopper invasion in our orchard. => Với sự trợ giúp của việc diệt bọ ngựa, chúng tôi đã thành công trong việc tiêu diệt cuộc xâm lược của bọ ngựa trong vườn cây ăn trái của chúng tôi.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669