“Trong Tiếng Anh, rệp sáp là Mealybugs, có phiên âm cách đọc là /ˈmiːliˌbʌɡz/.

Rệp sáp gây hại trên cây có múi chia thành hai nhóm chính là rệp sáp bông và rệp sáp dính. Chúng tấn công các phần của cây có múi như đọt non, lá non, hoa, trái và rễ. Rệp sáp ít di chuyển và thường được kiến giúp đỡ trong việc di chuyển.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Rệp sáp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Rệp sáp trên cây cỏ – Mealybugs on plants
 2. Kiểm soát dân số rệp sáp – Controlling mealybug populations
 3. Chất sáp của rệp sáp – Mealybug waxy substance
 4. Thiệt hại cây do rệp sáp – Plant damage caused by mealybugs
 5. Bảo vệ cây khỏi rệp sáp – Protecting plants from mealybugs
 6. Loại bỏ rệp sáp bằng xà phòng diệt sâu – Eliminating mealybugs with insecticidal soap
 7. Bọ rùa làm kẻ săn mồi rệp sáp tự nhiên – Ladybugs as natural predators of mealybugs
 8. Sự lây nhiễm của rệp sáp – Mealybug infestation
 9. Phương pháp ngăn chặn sự lan truyền của rệp sáp – Methods to prevent the spread of mealybugs
 10. Phát hiện sớm rệp sáp trên cây – Early detection of mealybugs on plants

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Mealybugs” với nghĩa là “Rệp sáp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Mealybugs are small insects that infest various plants. Rệp sáp là loài côn trùng nhỏ xâm chiếm nhiều loại cây.
 2. Gardeners often struggle to control mealybug populations in their gardens. Người làm vườn thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát dân số rệp sáp trong vườn.
 3. Mealybugs secrete a waxy substance that protects them from predators. Rệp sáp tiết ra một chất sáp bảo vệ chúng khỏi kẻ săn mồi.
 4. If left untreated, mealybug infestations can lead to plant damage. Nếu không được điều trị, sự nhiễm trùng rệp sáp có thể gây thiệt hại cho cây.
 5. Natural predators like ladybugs can help control mealybug populations. Kẻ săn mồi tự nhiên như bọ rùa có thể giúp kiểm soát dân số rệp sáp.
 6. Mealybugs are known for their cotton-like appearance on plants. Rệp sáp nổi tiếng với vẻ ngoài giống như bông bạch tuyết trên cây.
 7. Using insecticidal soap is an effective method to eliminate mealybugs. Sử dụng xà phòng diệt sâu là một phương pháp hiệu quả để loại bỏ rệp sáp.
 8. Regularly inspecting plants is crucial for early detection of mealybug infestations. Kiểm tra đều đặn cây cỏ là quan trọng để phát hiện sớm sự nhiễm trùng của rệp sáp.
 9. Mealybugs can spread from plant to plant, so isolation is important. Rệp sáp có thể lan từ cây này sang cây khác, vì vậy việc cách ly là quan trọng.
 10. Mealybugs reproduce rapidly, making prompt action necessary for control. Rệp sáp sinh sản nhanh chóng, đòi hỏi hành động ngay lập tức để kiểm soát.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669