“Trong Tiếng Anh, ong bắp cày là Hornet, có phiên âm Anh – Anh là /ˈhɔː.nɪt/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈhɔːr.nət/

Ong bắp cày là tên gọi phổ biến cho một nhóm tò vò có tính xã hội cao, chủ yếu thuộc chi Vespa và Provespa. Có nhiều loài ong bắp cày có kích thước lớn lên đến 5,5 cm. Loài phổ biến nhất là Vespa crabro, có kích thước khoảng 2 – 3,5 cm, phân bố chủ yếu ở châu Âu, Nga, Bắc Mỹ và Bắc Á.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Ong bắp cày” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Ong bắp cày lớn – Giant hornet
 2. Ong bắp cày đen – Black hornet
 3. Tổ ong bắp cày – Hornet nest
 4. Nọc độc của ong bắp cày – Hornet venom
 5. Ong bắp cày châu Á – Asian hornet
 6. Ong bắp cày xanh – Green hornet
 7. Chích của ong bắp cày – Hornet sting
 8. Ong bắp cày hoang dã – Wild hornet
 9. Ong bắp cày đỏ – Red hornet
 10. Ong bắp cày mật – Honey hornet

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Hornet” với nghĩa là “Ong bắp cày” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Hornets are social insects that live in colonies. => Ong bắp cày là loài côn trùng xã hội sống thành đàn.
 2. The sting of a hornet can be very painful. => Cú đốt của ong bắp cày có thể rất đau đớn.
 3. Hornets are known for their aggressive behavior when their colony is disturbed. => Ong bắp cày nổi tiếng với hành vi quyết liệt khi tổ của chúng bị xáo trộn.
 4. Hornet nests can be found in trees, bushes, and other structures. => Tổ ong bắp cày có thể được tìm thấy trên cây, bụi cây và các công trình khác.
 5. Hornets are important predators of other insects. => Ong bắp cày là những kẻ săn mồi quan trọng đối với các loài côn trùng khác.
 6. Hornets can fly at high speeds and are very agile. => Ong bắp cày có thể bay với tốc độ cao và rất linh hoạt.
 7. The venom of a hornet can cause allergic reactions in some people. => Nọc độc của ong bắp cày có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người.
 8. Hornets are larger than bees and have a distinct coloration. => Ong bắp cày lớn hơn ong và có màu sắc riêng biệt.
 9. Hornets are found in many parts of the world, including Asia, Europe, and North America. => Ong bắp cày được tìm thấy ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
 10. Hornets play an important role in pollination and ecosystem balance. => Ong bắp cày đóng vai trò quan trọng trong việc thụ phấn và cân bằng hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669