“Trong Tiếng Anh, kiến độc hại là Harmful ants, có phiên âm cách đọc là [ˈhɑːrmfl ænts].

“Kiến độc hại” trong tiếng Anh được gọi là “Harmful ants”. Kiến có thể gây hại cho sức khỏe con người do chúng mang trên mình những tác nhân gây bệnh như tiêu chảy, đậu mùa, lở loét và ngộ độc thức ăn. Việc tiếp xúc với kiến có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến độc hại” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Vấn đề với kiến độc hại – Problem with harmful ants
 2. Phòng chống kiến độc hại – Prevention of harmful ants
 3. Những loại kiến độc hại – Types of harmful ants
 4. Kiến độc hại trong nhà – Harmful ants in the house
 5. Kiến độc hại gây nguy hiểm – Dangerous harmful ants
 6. Xử lý vấn đề kiến độc hại – Dealing with the problem of harmful ants
 7. Kiến độc hại và sức khỏe – Harmful ants and health
 8. Kiến độc hại và các bệnh lý liên quan – Harmful ants and related diseases
 9. Kiến độc hại và các biện pháp phòng tránh – Harmful ants and preventive measures
 10. Kiến độc hại và nguy cơ cho động vật hoang dã – Harmful ants and risk to wildlife

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Harmful ants” với nghĩa là “Kiến độc hại” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Harmful ants can cause damage to crops and plants. => Kiến độc hại có thể gây hại cho cây trồng và thực vật.
 2. It’s important to take measures to control the population of harmful ants in your home. => Quan trọng để thực hiện biện pháp kiểm soát số lượng kiến độc hại trong nhà.
 3. The sting of harmful ants can cause allergic reactions in some individuals. => Vết đốt của kiến độc hại có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người.
 4. It is advisable to seek professional help to eliminate harmful ants from your property. => Nên tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp để tiêu diệt kiến độc hại khỏi tài sản của bạn.
 5. Harmful ants can contaminate food and spread diseases. => Kiến độc hại có thể làm ô nhiễm thực phẩm và lây lan bệnh tật.
 6. Regular pest control measures are necessary to prevent infestation of harmful ants. => Cần thực hiện các biện pháp kiểm soát côn trùng định kỳ để ngăn chặn sự xâm nhập của kiến độc hại.
 7. Children should be kept away from areas infested with harmful ants to avoid potential harm. => Nên giữ trẻ em xa khu vực bị kiến độc hại xâm nhập để tránh nguy hiểm tiềm tàng.
 8. The presence of harmful ants in your garden can damage the ecosystem and disrupt the natural balance. => Sự hiện diện của kiến độc hại trong vườn của bạn có thể gây hại cho hệ sinh thái và làm mất cân bằng tự nhiên.
 9. Effective pest management strategies are needed to eradicate harmful ants from agricultural fields. => Cần có chiến lược quản lý côn trùng hiệu quả để tiêu diệt kiến độc hại khỏi các cánh đồng nông nghiệp.
 10. It’s important to educate yourself about the signs of infestation by harmful ants to take prompt action. => Quan trọng để tự giáo dục về các dấu hiệu của sự xâm nhập của kiến độc hại để có biện pháp xử lý kịp thời.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669