“Trong Tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/.

Muỗi Culex là nguồn lây truyền chính của các bệnh như sốt rét, viêm não Nhật Bản và viêm não tây Nile. Bằng cách diệt muỗi Culex, ta có thể giảm nguy cơ mắc phải những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt muỗi Culex” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt muỗi Culex – Culex mosquito eradication method
 2. Cách diệt muỗi Culex hiệu quả – Effective Culex mosquito eradication technique
 3. Chiến lược diệt muỗi Culex – Culex mosquito extermination strategy
 4. Phương pháp diệt muỗi Culex tự nhiên – Natural Culex mosquito control method
 5. Nghiên cứu về diệt muỗi Culex – Research on Culex mosquito eradication
 6. Kỹ thuật diệt muỗi Culex không gây ô nhiễm – Non-polluting Culex mosquito control technique
 7. Cách ngăn chặn sự phát triển của muỗi Culex – Preventing the proliferation of Culex mosquitoes method
 8. Diệt muỗi Culex dựa trên kỹ thuật sinh học – Biological-based Culex mosquito eradication
 9. Phương pháp diệt muỗi Culex an toàn cho môi trường – Environmentally safe Culex mosquito control method
 10. Công nghệ mới diệt muỗi Culex – New technology for eradicating Culex mosquitoes

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill Culex mosquitoes” với nghĩa là “Diệt muỗi Culex” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. It is important to kill Culex mosquitoes to prevent the spread of diseases. => Quan trọng để diệt muỗi Culex để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh.
 2. The government has launched a campaign to kill Culex mosquitoes in the area. => Chính phủ đã khởi động một chiến dịch để diệt muỗi Culex trong khu vực.
 3. The use of insecticides is an effective way to kill Culex mosquitoes. => Việc sử dụng thuốc trừ sâu là một cách hiệu quả để diệt muỗi Culex.
 4. We need to take action to kill Culex mosquitoes before they cause harm. => Chúng ta cần hành động để diệt muỗi Culex trước khi chúng gây hại.
 5. Killing Culex mosquitoes is essential to protect public health. => Việc diệt muỗi Culex là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 6. The local authorities have implemented measures to kill Culex mosquitoes in the area. => Các chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp để diệt muỗi Culex trong khu vực.
 7. Mosquito nets can help prevent the spread of diseases by killing Culex mosquitoes. => Màn chống muỗi có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của các bệnh bằng cách diệt muỗi Culex.
 8. Killing Culex mosquitoes is a key strategy in the fight against mosquito-borne illnesses. => Việc diệt muỗi Culex là một chiến lược chính trong cuộc chiến chống lại các bệnh truyền qua muỗi.
 9. The health department has advised residents to take measures to kill Culex mosquitoes in their homes. => Sở y tế đã khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp để diệt muỗi Culex trong nhà.
 10. We must work together to kill Culex mosquitoes and protect our community from diseases. => Chúng ta phải cùng nhau làm việc để diệt muỗi Culex và bảo vệ cộng đồng khỏi các bệnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669