“Trong Tiếng Anh, con chuồn chuồn là Dragonfly, có phiên âm Anh – Anh là /ˈdræɡ.ən.flaɪvà Anh – Mỹ là /ˈdræɡ.ən.flaɪ/

Chuồn chuồn có đầu tròn lớn, đặc trưng bởi hai mắt lớn ở hai bên. Chân của chúng giúp bắt mồi khi bay, và đôi cánh dài, mỏng gần như trong suốt, có thể cử động độc lập.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con chuồn chuồn” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Cánh mảnh – Delicate wings
 2. Đầu nhọn – Pointed head
 3. Mắt phức hợp – Compound eyes
 4. Sải cánh rộng – Wide wingspan
 5. Chân linh hoạt – Agile legs
 6. Bắt mồi trong không khí – Capturing prey in the air
 7. Bay mạnh mẽ – Powerful flight
 8. Màu sắc rực rỡ – Vibrant colors
 9. Kỹ năng săn mồi tinh tế – Skillful hunting abilities
 10. Hòa mình vào môi trường – Blend into the surroundings

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Dragonfly” với nghĩa là “Con chuồn chuồn” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The dragonfly hovered gracefully over the pond, its wings glinting in the sunlight. => Con chuồn chuồn lượn qua ao một cách duyên dáng, đôi cánh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
 2. A dragonfly landed on the water’s surface, creating ripples as it rested for a moment. => Một con chuồn chuồn đậu trên bề mặt nước, tạo ra những sóng nhỏ khi nó nghỉ chốc.
 3. The vibrant colors of the dragonfly’s wings captivated the onlookers. => Màu sắc tươi sáng của đôi cánh chuồn chuồn cuốn hút người nhìn.
 4. Children chased after the dragonflies, giggling as they darted through the air. => Những đứa trẻ đuổi theo những con chuồn chuồn, cười nhạo khi chúng rít qua không khí.
 5. Dragonflies are skilled hunters, capturing smaller insects mid-air with precision. => Con chuồn chuồn là những thợ săn tài ba, bắt các loài côn trùng nhỏ giữa không trung với sự chính xác.
 6. The dragonfly’s compound eyes allowed it to have a wide field of vision, essential for hunting. => Đôi mắt kép của chuồn chuồn giúp nó có tầm nhìn rộng, quan trọng cho việc săn mồi.
 7. Dragonflies are known for their agile and acrobatic flight, making them fascinating to observe. => Chuồn chuồn nổi tiếng với cách bay mạnh mẽ và mưu mô, khiến cho việc quan sát chúng trở nên hấp dẫn.
 8. As the sun set, the dragonflies emerged, adding a magical touch to the evening. => Khi mặt trời lặn, những con chuồn chuồn xuất hiện, tạo thêm một chút phép thuật cho buổi tối.
 9. The dragonfly’s slender body allowed it to navigate through the air with ease and grace. => Thân mảnh mai của chuồn chuồn giúp nó điều hướng qua không trung một cách dễ dàng và duyên dáng.
 10. Dragonflies play a crucial role in controlling insect populations, contributing to the balance of ecosystems. => Chuồn chuồn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dân số côn trùng, góp phần vào sự cân bằng của hệ sinh thái.)
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669