“Trong Tiếng Anh, kiểm soát mọt gạo là Control of rice weevils, có phiên âm cách đọc là [ kənˈtroʊl ʌv raɪs ˈwiːvəlz ]

Nếu gạo bị mối mọt tấn công thì khi mang đi nấu cơm thì không còn hương vị thơm ngon nữa. Bạn cũng có thể kiểm soát mọt gạo bằng cách tách riêng gạo bị mọt ra.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiểm soát mọt gạo” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp kiểm soát mọt gạo – Rice weevil control methods
 2. Sản phẩm kiểm soát mọt gạo – Rice weevil control products
 3. Chiến lược kiểm soát mọt gạo hiệu quả – Effective rice weevil control strategy
 4. Quy trình kiểm soát mọt gạo trong nông nghiệp – Agricultural rice weevil control process
 5. Kiểm soát mọt gạo tự nhiên – Natural rice weevil control
 6. Hệ thống kiểm soát mọt gạo tích hợp – Integrated rice weevil control system
 7. Kiểm soát mọt gạo trong các kho lưu trữ thực phẩm – Rice weevil control in food storage facilities
 8. Phương pháp kiểm soát mọt gạo không sử dụng hóa chất – Chemical-free rice weevil control methods
 9. Kiểm soát mọt gạo đối với lúa mì và ngũ cốc – Rice weevil control for wheat and grains
 10. Kiểm soát mọt gạo bằng cách sử dụng kỹ thuật tiên tiến – Advanced techniques for rice weevil control

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Control of rice weevils” với nghĩa là “Kiểm soát mọt gạo” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Control of rice weevils is essential to prevent damage to stored rice. => Kiểm soát mọt gạo là rất quan trọng để ngăn chặn sự hư hỏng của gạo trong quá trình lưu trữ.
 2. Effective control of rice weevils involves implementing proper sanitation practices. => Kiểm soát mọt gạo hiệu quả bao gồm thực hiện các biện pháp vệ sinh đúng cách.
 3. Integrated pest management is a holistic approach to the control of rice weevils. => Quản lý côn trùng tích hợp là một phương pháp toàn diện trong việc kiểm soát mọt gạo.
 4. Regular inspection and monitoring are important for the control of rice weevils. => Kiểm tra và giám sát định kỳ là rất quan trọng trong việc kiểm soát mọt gạo.
 5. The use of natural predators can be an effective method for the control of rice weevils. => Sử dụng các kẻ thù tự nhiên có thể là một phương pháp hiệu quả trong việc kiểm soát mọt gạo.
 6. Proper storage practices play a crucial role in the control of rice weevils. => Các biện pháp lưu trữ đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mọt gạo.
 7. Chemical control methods can be used as a last resort for the control of rice weevils. => Các phương pháp kiểm soát hóa học có thể được sử dụng như một biện pháp cuối cùng để kiểm soát mọt gạo.
 8. Regular cleaning and removal of infested grains are important in the control of rice weevils. => Vệ sinh định kỳ và loại bỏ các hạt bị xâm nhập là rất quan trọng trong việc kiểm soát mọt gạo.
 9. Implementing temperature control measures is crucial for the control of rice weevils. =. Thực hiện biện pháp kiểm soát nhiệt độ là rất quan trọng trong việc kiểm soát mọt gạo.
 10. Regularly rotating and using older rice stocks first can help in the control of rice weevils. => Thường xuyên xoay vòng và sử dụng gạo cũ trước có thể giúp kiểm soát mọt gạo.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669