“Trong Tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/.

Việc diệt kiến vàng cần thiết vì chúng gây phá hoại thực phẩm, nguy cơ cắn và gây vấn đề vệ sinh.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt kiến vàng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt kiến vàng – Yellow ant eradication methods
 2. Dịch vụ diệt kiến vàng – Yellow ant extermination services
 3. Chiến dịch diệt kiến vàng – Yellow ant eradication campaign
 4. Thuốc diệt kiến vàng – Yellow ant pesticide
 5. Kỹ thuật diệt kiến vàng – Yellow ant elimination technique
 6. Chất diệt kiến vàng – Yellow ant killer substance
 7. Diệt kiến vàng hiệu quả – Effective yellow ant extermination
 8. Diệt kiến vàng trong nhà – Indoor yellow ant extermination
 9. Diệt kiến vàng tại vườn – Garden yellow ant eradication
 10. Diệt kiến vàng tự nhiên – Natural yellow ant eradication

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Yellow ant control” với nghĩa là “Diệt kiến vàng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We need professional Yellow ant control services for our home. => Chúng tôi cần dịch vụ diệt kiến vàng chuyên nghiệp cho ngôi nhà của chúng tôi.
 2. Implementing Yellow ant control measures can safeguard our health. => Thực hiện các biện pháp diệt kiến vàng có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta.
 3. The effectiveness of Yellow ant control methods is crucial for a clean environment. => Hiệu quả của các phương pháp diệt kiến vàng rất quan trọng để có môi trường sạch sẽ.
 4. Using pesticides is one way to handle Yellow ant control in the garden. => Sử dụng thuốc trừ sâu là một cách để diệt kiến vàng trong vườn.
 5. Regular Yellow ant control is necessary to prevent food contamination. => Diệt kiến vàng đều đặn là cần thiết để ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm.
 6. Our community is conducting a Yellow ant control campaign this month. => Cộng đồng của chúng tôi đang tiến hành chiến dịch diệt kiến vàng trong tháng này.
 7. Natural Yellow ant control methods are safer for the environment. => Các phương pháp diệt kiến vàng tự nhiên an toàn hơn cho môi trường.
 8. Avoiding allergic reactions is one of the aims of Yellow ant control. => Tránh các phản ứng dị ứng là một trong những mục tiêu của việc diệt kiến vàng.
 9. Yellow ant control helps in maintaining a clean and hygienic household. => Việc diệt kiến vàng giúp duy trì một ngôi nhà sạch sẽ và vệ sinh.
 10. The use of effective Yellow ant control products is recommended for immediate results. => Việc sử dụng các sản phẩm diệt kiến vàng hiệu quả được khuyến nghị để có kết quả ngay lập tức.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669