“Trong Tiếng Anh, diệt mọt sợi là Kill fiber beetles, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈfaɪbər ˈbiːtəlz/.

Để ngăn chặn sự tàn phá của mọt sợi, việc quan trọng là giữ quần áo sạch sẽ và kiểm tra định kỳ. Bạn có thể sử dụng chất chống mọt và bảo quản cẩn thận quần áo trong các túi bảo quản đóng kín.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt mọt sợi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt mọt sợi quần áo – Exterminate clothes moths
 2. Phương pháp diệt mọt sợi tự nhiên – Natural clothes moth eradication method
 3. Sản phẩm diệt mọt sợi hiệu quả – Effective clothes moth extermination product
 4. Kỹ thuật diệt mọt sợi an toàn – Safe clothes moth elimination technique
 5. Diệt mọt sợi bằng chất hóa học – Chemical clothes moth eradication
 6. Quy trình diệt mọt sợi trong tủ quần áo – Clothes moth eradication process in the wardrobe
 7. Dịch vụ diệt mọt sợi chuyên nghiệp – Professional clothes moth extermination service
 8. Thiết bị diệt mọt sợi hiện đại – Modern clothes moth eradication equipment
 9. Kế hoạch diệt mọt sợi toàn diện – Comprehensive clothes moth extermination plan
 10. Sản phẩm diệt mọt sợi tự nhiên và không gây hại – Natural and non-toxic clothes moth eradication product

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill fiber beetles” với nghĩa là “Diệt mọt sợi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. It’s important to kill fiber beetles to protect your clothes. => Quan trọng để diệt mọt sợi để bảo vệ quần áo của bạn.
 2. Killing fiber beetles can help prevent further damage to your textiles. => Việc diệt mọt sợi có thể giúp ngăn chặn sự hư hỏng tiếp tục đối với vải.
 3. Don’t let fiber beetles ruin your favorite sweater – kill them before it’s too late. => Đừng để mọt sợi phá hỏng chiếc áo len yêu thích của bạn – hãy diệt chúng trước khi quá muộn.
 4. The best way to protect your woolens is to kill fiber beetles on sight. => Cách tốt nhất để bảo vệ quần áo len của bạn là diệt mọt sợi ngay khi nhìn thấy chúng.
 5. If you want to keep your textiles in good condition, you need to kill fiber beetles before they can do any damage. => Nếu bạn muốn giữ cho vải của mình trong tình trạng tốt, bạn cần phải diệt mọt sợi trước khi chúng gây ra bất kỳ sự hư hỏng nào.
 6. Fiber beetles are a common household pest that can be easily eliminated by killing them with the right products. => Mọt sợi là một loại côn trùng phổ biến trong gia đình có thể dễ dàng tiêu diệt bằng cách sử dụng các sản phẩm phù hợp.
 7. The longer you wait to kill fiber beetles, the more damage they can do to your textiles. => Càng chần chừ để diệt mọt sợi, chúng có thể gây ra nhiều hư hỏng hơn đối với vải của bạn.
 8. If you see signs of fiber beetles in your home, it’s important to take action and kill them before they spread.  => Nếu bạn thấy dấu hiệu của mọt sợi trong nhà của bạn, quan trọng là phải hành động và diệt chúng trước khi chúng lan rộng.
 9. Killing fiber beetles is an essential step in protecting your valuable textiles from damage. => Việc diệt mọt sợi là bước cần thiết để bảo vệ vải quý giá của bạn khỏi bị hư hỏng.
 10. Don’t let fiber beetles destroy your antique fabrics – take action and kill them before it’s too late. => Đừng để mọt sợi phá hủy các loại vải cổ – hãy hành động và diệt chúng trước khi quá muộn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669