“Trong Tiếng Anh, thuốc trừ nhện là Arachnicide, có phiên âm cách đọc là [uh-rak-nuh-sahyd].

Thuốc trừ nhện là một loại hóa chất được sử dụng để kiểm soát và loại bỏ nhện từ các khu vực như vườn, cây trồng. Chúng thường chứa các hợp chất hóa học như pyrethroids hoặc organophosphates để tiêu diệt nhện và ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc trừ nhện” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sử dụng thuốc trừ nhện – Using spider repellent
 2. Thuốc trừ nhện tự nhiên – Natural spider repellent
 3. Mua thuốc trừ nhện – Buying spider repellent
 4. Thuốc trừ nhện an toàn cho thú cưng – Pet-safe spider repellent
 5. Thuốc trừ nhện trong nhà – Indoor spider repellent
 6. Thuốc trừ nhện ngoài trời – Outdoor spider repellent
 7. Công dụng của thuốc trừ nhện – The benefits of spider repellent
 8. Thuốc trừ nhện và sức khỏe con người – Spider repellent and human health
 9. Cách sử dụng thuốc trừ nhện – How to use spider repellent
 10. Thuốc trừ nhện và giải pháp tự nhiên – Spider repellent and natural solutions

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Arachnicide” với nghĩa là “Thuốc trừ nhện” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Arachnicide is a powerful spider repellent. => Thuốc trừ nhện là một loại loại bỏ nhện mạnh mẽ.
 2. I sprayed Arachnicide around the house to keep spiders away. => Tôi đã xịt thuốc trừ nhện xung quanh nhà để tránh nhện xâm nhập.
 3. Arachnicide effectively kills and repels spiders. => Thuốc trừ nhện giết chết và đẩy lùi nhện hiệu quả.
 4. We use Arachnicide to control spider infestations in our home. => Chúng tôi sử dụng thuốc trừ nhện để kiểm soát sự xâm nhập của nhện trong nhà.
 5. Arachnicide is a safe and eco-friendly spider control solution. => Thuốc trừ nhện là một giải pháp kiểm soát nhện an toàn và thân thiện với môi trường.
 6. I applied Arachnicide in the corners and crevices where spiders often hide. => Tôi đã áp dụng thuốc trừ nhện vào các góc và khe nứt nơi nhện thường ẩn náu.
 7. Arachnicide is highly effective in getting rid of spiders without leaving any residue. => Thuốc trừ nhện rất hiệu quả trong việc loại bỏ nhện mà không để lại bất kỳ chất cặn nào.
 8. We recommend using Arachnicide for long-term spider control. => Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thuốc trừ nhện để kiểm soát nhện lâu dài.
 9. Arachnicide is a trusted brand for spider extermination. => Thuốc trừ nhện là thương hiệu đáng tin cậy trong việc tiêu diệt nhện.
 10. I have seen great results after using Arachnicide to get rid of spiders in my home. => Tôi đã thấy kết quả tuyệt vời sau khi sử dụng thuốc trừ nhện để loại bỏ nhện trong nhà.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669