“Trong Tiếng Anh, kiến ba khoang là Rove beetles, có phiên âm cách đọc là /roʊv ˈbiːtəlz/

Một nhóm bọ cánh cứng thuộc họ Staphylinidae. Chúng thường có thân dài và thon, cánh ngắn hoặc không có cánh. Tên gọi “ba khoang” xuất phát từ việc chúng có khả năng uốn cong cơ thể khi bị đe dọa hoặc khi di chuyển, tạo ra hình dáng giống chữ “S” hoặc “U”.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến ba khoang” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kiến ba khoang có thân dài – Rove beetles have long bodies.
 2. Kiến ba khoang thường ẩn náu – Rove beetles often hide.
 3. Kiến ba khoang sống dưới rơm – Rove beetles live under debris.
 4. Kiến ba khoang làm sạch môi trường – Rove beetles clean the environment.
 5. Kiến ba khoang giúp phân hủy chất hữu cơ – Rove beetles aid in organic matter decomposition.
 6. Kiến ba khoang thích môi trường ẩm – Rove beetles prefer humid environments.
 7. Kiến ba khoang không có cánh – Rove beetles have no wings.
 8. Kiến ba khoang ở dưới đáy đá – Rove beetles are found under rocks.
 9. Kiến ba khoang thường di chuyển nhanh – Rove beetles move quickly.
 10. Kiến ba khoang có vai trò quan trọng – Rove beetles play a crucial role.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Rove beetles” với nghĩa là “Kiến ba khoang” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Rove beetles are known for their elongated bodies and short wing covers. => Kiến ba khoang nổi tiếng với cơ thể dài và cánh ngắn.
 2. Researchers study the role of rove beetles in organic matter decomposition. => Các nhà nghiên cứu nghiên cứu vai trò của kiến ba khoang trong việc phân hủy chất hữu cơ.
 3. Rove beetles prefer dark and humid habitats under leaf litter or stones. => Kiến ba khoang ưa môi trường tối và ẩm dưới tảo rơm hoặc đá.
 4. The presence of rove beetles indicates a healthy environment. => Sự hiện diện của kiến ba khoang cho thấy môi trường khỏe mạnh.
 5. The behavior of rove beetles in organic matter recycling is fascinating. => Hành vi của kiến ba khoang trong việc tái chế chất hữu cơ là hấp dẫn.
 6. Rove beetles play a crucial role in maintaining ecosystem balance.=> Kiến ba khoang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng hệ sinh thái.
 7. Rove beetles hide in small crevices and seek out decaying matter for food. => Kiến ba khoang ẩn náu trong kẽ nhỏ và tìm kiếm vật liệu thối rữa để làm thức ăn.
 8. Observing the activity of rove beetles helps understand their ecological impact. => Quan sát hoạt động của kiến ba khoang giúp hiểu về tác động sinh thái của chúng.
 9. The ability of rove beetles to move quickly aids in their foraging habits. => Khả năng di chuyển nhanh của kiến ba khoang hỗ trợ hành vi săn mồi của chúng.
 10. Farmers recognize the beneficial role of rove beetles in soil health. => Nông dân nhận ra vai trò có lợi của kiến ba khoang trong sức khỏe đất đai.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669