“Trong Tiếng Anh, con nhện là Spider, có phiên âm Anh – Anh là /ˈspaɪ.dər/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈspaɪ.dɚ/

Con nhện thường có cơ thể phân thành hai phần chính: phần đầu và phần thân, không có cánh và có tám chân. Chúng thuộc lớp Arachnida, cùng với các loài như gián, bọ cạp, và nhện biển.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con nhện” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Con nhện có tám chân – The spider has eight legs.
 2. Mạng nhện của con nhện rất kỳ diệu – The spider’s web is amazing.
 3. Con nhện đen là loài nhện độc hại – The black spider is a poisonous species.
 4. Con nhện nhỏ nhưng rất nhanh – Small spider but very fast.
 5. Một con nhện màu nâu – A brown spider.
 6. Con nhện đang đan một mạng nhện mới – The spider is weaving a new web.
 7. Con nhện đang săn mồi – The spider is hunting for prey.
 8. Con nhện nằm ẩn trong khe tường – The spider is hiding in the wall crack.
 9. Con nhện đang bò trên tường – The spider is crawling on the wall.
 10. Con nhện cố gắng tạo tơ nhện – The spider is trying to spin a web.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Spider” với nghĩa là “Con nhện” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The spider built a web in the corner of the room. =>  Con nhện đã xây dựng một cái tổ ở góc phòng.
 2. I saw a tiny spider crawling across the floor. => Tôi thấy một con nhện nhỏ bò trên sàn nhà.
 3. Spiders use silk to create webs for catching prey. => Con nhện sử dụng tơ để tạo ra tổ để bắt mồi.
 4. Have you ever been afraid of a spider? => Bạn từng sợ con nhện chưa?
 5. The garden was full of different types of spiders. => Vườn đầy những loại con nhện khác nhau.
 6. Some people find spiders fascinating creatures. => Một số người thấy con nhện là sinh vật rất hấp dẫn.
 7. The tarantula is a large, hairy spider. => Loài nhện tarantula có kích thước lớn và lông rậm.
 8. Spiders belong to the class Arachnida, not insects. => Con nhện thuộc lớp Arachnida, không phải là côn trùng.
 9. She researched spider behavior for her project. => Cô ấy nghiên cứu hành vi của con nhện cho dự án của mình.
 10. Some spider species can produce silk with different properties. => Một số loài nhện có thể sản xuất tơ với các đặc tính khác nhau.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669