“Trong Tiếng Anh, đèn bắt côn trùng là Insecticidal lamp, có phiên âm cách đọc là /ɪnˌsɛktɪˈsaɪdəl læmp/.

Khi côn trùng tiếp xúc với đèn, chúng có thể bị giết chết bằng cách sử dụng lưới điện hoặc các phương pháp khác tùy thuộc vào thiết kế của đèn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Đèn bắt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Đèn diệt côn trùng – Insect-killing light
 2. Đèn thu hút côn trùng – Insect-attracting light
 3. Đèn UV chống côn trùng – UV insect repellent light
 4. Đèn diệt muỗi – Mosquito-killing light
 5. Đèn diệt côn trùng ngoại thất – Outdoor insect-killing light
 6. Hệ thống chiếu sáng chống côn trùng – Insect-resistant lighting system
 7. Đèn chống côn trùng cho sân vườn – Garden insect repellent light
 8. Đèn bắt và tiêu diệt côn trùng – Insect-trapping and killing light
 9. Đèn chống côn trùng thông minh – Smart insect-repelling light
 10. Đèn chống côn trùng dạng lồng – Cage-style insect-repellent light

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insecticidal lamp” với nghĩa là “Đèn bắt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The insecticidal lamp effectively attracts and eliminates flying insects in the outdoor area. => Đèn bắt côn trùng hiệu quả thu hút và tiêu diệt côn trùng bay trong khu vực ngoại thất.
 2. Insecticidal lamps are commonly used in households to control mosquitoes and other flying pests. => Đèn bắt côn trùng thường được sử dụng trong gia đình để kiểm soát muỗi và các loại côn trùng bay khác.
 3. Hanging insecticidal lamps on the patio provides a bug-free environment for outdoor gatherings. => Treo đèn bắt côn trùng trên ban công tạo ra môi trường không có côn trùng cho các buổi tụ tập ngoại thất.
 4. The insecticidal lamp emits UV light that attracts insects and an electric grid that zaps them upon contact. => Đèn bắt côn trùng phát ra ánh sáng UV thu hút côn trùng và lưới điện giật chúng khi tiếp xúc.
 5. Placing insecticidal lamps near windows can help prevent insects from entering the house. => Đặt đèn bắt côn trùng gần cửa sổ có thể giúp ngăn chặn côn trùng từ việc xâm nhập nhà.
 6. The insecticidal lamp is an eco-friendly alternative to chemical insect repellents. => Đèn bắt côn trùng là một sự lựa chọn thân thiện với môi trường thay vì các loại thuốc chống côn trùng hóa học.
 7. Camping trips are more enjoyable with an insecticidal lamp to keep bugs at bay. => Chuyến đi cắm trại trở nên dễ chịu hơn với đèn bắt côn trùng giữ cho côn trùng xa.
 8. The garden is well-protected from pests thanks to strategically placed insecticidal lamps. => Khu vườn được bảo vệ tốt khỏi côn trùng gian lận nhờ vào đèn bắt côn trùng được đặt chiến lược.
 9. Insecticidal lamps with different modes allow for customized pest control depending on the situation. => Đèn bắt côn trùng với các chế độ khác nhau cho phép kiểm soát côn trùng theo cách tùy chỉnh tùy thuộc vào tình hình.
 10. The insecticidal lamp is a silent and efficient solution for keeping indoor spaces bug-free. => Đèn bắt côn trùng là một giải pháp tĩnh lặng và hiệu quả để giữ cho không gian trong nhà không có côn trùng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669