“Trong Tiếng Anh, cách diệt mọt gạo là Rice weevil control methods, có phiên âm cách đọc là /raɪs ˈwiːvəl kənˈtroʊl ˈmɛθədz/.

“Cách diệt mọt gạo” trong tiếng Anh được gọi là “Rice weevil control methods”. Để diệt mọt gạo, bạn có thể sử dụng thuốc diệt côn trùng, tia cực tím hoặc dầu tự nhiên như dầu hạnh nhân, dầu hướng dương hoặc dầu bạc hà. Tuy nhiên, việc diệt mọt gạo là một công việc khó khăn và bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Cách diệt mọt gạo” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp kiểm soát mọt gạo tự nhiên – Natural rice weevil control methods
 2. Sản phẩm diệt mọt gạo an toàn cho thực phẩm – Food-safe rice weevil extermination products
 3. Cách ngăn chặn sự lây nhiễm của mọt gạo – Preventing the spread of rice weevil infestation
 4. Kiểm soát mọt gạo trong kho lưu trữ – Controlling rice weevils in storage facilities
 5. Sử dụng phương pháp hữu cơ để diệt mọt gạo – Using organic methods to exterminate rice weevils
 6. Đánh bại mọt gạo với cách tiếp cận hiệu quả – Conquering rice weevils with effective approaches
 7. Lựa chọn phương pháp diệt mọt gạo hiệu quả nhất – Choosing the most effective rice weevil control method
 8. Bảo vệ ngũ cốc khỏi sự tấn công của mọt gạo – Protecting grains from rice weevil infestation
 9. Phương pháp diệt mọt gạo tức thì – Immediate rice weevil extermination methods
 10. Tư vấn về diệt mọt gạo chuyên sâu – Expert advice on rice weevil extermination

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Rice weevil control methods” với nghĩa là “Cách diệt mọt gạo” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Rice weevil control methods include the use of pheromone traps and vacuuming. => Các cách diệt mọt gạo bao gồm sử dụng bẫy mùi và hút bụi.
 2. One effective rice weevil control method is to store rice in airtight containers. => Một cách diệt mọt gạo hiệu quả là lưu trữ gạo trong các thùng đóng kín.
 3. Rice weevil control methods can also involve the use of insecticides. => Các cách diệt mọt gạo cũng có thể liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu.
 4. In addition to insecticides, rice weevil control methods can include the use of diatomaceous earth. => Ngoài việc sử dụng thuốc trừ sâu, các cách diệt mọt gạo cũng có thể bao gồm sử dụng đất diatomite.
 5. Proper storage techniques are important rice weevil control methods => Các kỹ thuật lưu trữ đúng cách là các cách diệt mọt gạo quan trọng.
 6. Rice weevil control methods may vary depending on the severity of the infestation. => Các cách diệt mọt gạo có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ xâm nhập.
 7. Using a combination of rice weevil control methods can be the most effective approach => Sử dụng kết hợp các cách diệt mọt gạo có thể là cách tiếp cận hiệu quả nhất.
 8. Rice weevil control methods should be implemented as soon as an infestation is detected. => Các cách diệt mọt gạo nên được thực hiện ngay khi phát hiện có sự xâm nhập.
 9. Natural rice weevil control methods may include the use of essential oils or bay leaves. => Cách diệt mọt gạo tự nhiên có thể bao gồm sử dụng tinh dầu hoặc lá nguyệt quế.
 10. It’s important to follow proper safety protocols when using rice weevil control methods. => Rất quan trọng để tuân thủ các quy định an toàn khi sử dụng cách diệt mọt gạo.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669