“Trong Tiếng Anh, thuốc diệt chuột là Rodenticide, có phiên âm cách đọc là /roʊˈdɛntɪsaɪd/

Dùng thuốc diệt chuột giúp ngăn ngừa bệnh từ chuột, bảo vệ đồ đạc và kiểm soát số lượng chuột. Nhưng hãy sử dụng cẩn thận để đảm bảo an toàn cho mọi người và động vật khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Thuốc diệt chuột” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Độc tố diệt chuột – Rodenticide
 2. Phương pháp tiêu diệt chuột – Rodent extermination method
 3. Hiệu quả của thuốc diệt chuột – Effectiveness of rodenticide
 4. Nguy cơ khi sử dụng thuốc diệt chuột – Risks of rodenticide use
 5. Sản phẩm diệt chuột an toàn – Safe rodenticide product
 6. Nghiên cứu về thuốc diệt chuột – Rodenticide research
 7. Chiến lược kiểm soát chuột – Rodent control strategy
 8. Thuốc diệt chuột tự nhiên – Natural rodenticide
 9. Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt chuột – Rodenticide usage guidelines
 10. Cách ngăn chuột xâm nhập – Preventing rodent intrusion

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Rodenticide” với nghĩa là “Thuốc diệt chuột” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The use of rodenticide is common in households to control mouse populations. => Sử dụng thuốc diệt chuột là phổ biến trong các hộ gia đình để kiểm soát dân số chuột.
 2. Rodenticide should be used with caution due to its toxicity to pets and humans. => Nên sử dụng thuốc diệt chuột cẩn thận do độc tính đối với thú cưng và con người.
 3. The farm employed rodenticide to protect its crops from rodent damage. => Trang trại sử dụng thuốc diệt chuột để bảo vệ mùa vụ của mình khỏi hỏng hóc do chuột gây ra.
 4. Using rodenticide is an effective method to keep rodents away from your home. => Sử dụng thuốc diệt chuột là phương pháp hiệu quả để loại bỏ chuột khỏi ngôi nhà của bạn.
 5. Rodenticide application requires careful handling and storage to prevent accidents. => Việc sử dụng thuốc diệt chuột yêu cầu xử lý và bảo quản cẩn thận để ngăn ngừa tai nạn.
 6. There are various types of rodenticide available in the market. => Có nhiều loại thuốc diệt chuột khác nhau có sẵn trên thị trường.
 7. Rodenticide poisoning can occur if not used according to the instructions. => Nguy cơ ngộ độc thuốc diệt chuột có thể xảy ra nếu không sử dụng theo hướng dẫn.
 8. Proper disposal of rodenticide containers is essential to prevent environmental contamination. => Việc vứt bỏ đúng cách các container của thuốc diệt chuột là quan trọng để ngăn ô nhiễm môi trường.
 9. Rodenticide resistance in some rodents has become a concern in pest control. => Sự miễn dịch với thuốc diệt chuột ở một số loại chuột đã trở thành một vấn đề trong việc kiểm soát côn trùng gây hại.
 10. Education on the proper use of rodenticide is crucial for its safe and effective application. => Việc giáo dục về cách sử dụng đúng thuốc diệt chuột là rất quan trọng để sử dụng hiệu quả và an toàn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669