“Trong Tiếng Anh, sâu bọ gỗ là Wood insects, có phiên âm cách đọc là /wʊd ˈɪnˌsekts/.

Loài côn trùng có xu hướng ăn gỗ hoặc sống trong gỗ. Chúng bao gồm nhiều loại côn trùng, từ các loài ăn gỗ như mối, bọ gỗ đục, đến các loại bọ khác như bọ xẻ gỗ, bọ sáp, hoặc các loài sâu bọ khác có khả năng làm hại đến gỗ trong nhà hoặc trong các cấu trúc gỗ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sâu bọ gỗ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sâu bọ gỗ đục gỗ – Wood-boring beetle
 2. Sâu bọ gỗ tấn công cây trồng – Timber-infesting insects
 3. Phương pháp ngăn chặn sâu bọ gỗ – Wood-borer prevention methods
 4. Sâu bọ gỗ phá hủy cấu trúc gỗ – Wood-boring pests damaging structures
 5. Loại sâu bọ gỗ làm hại nghiêm trọng – Destructive wood-boring insects
 6. Sâu bọ gỗ gây thiệt hại cho đồ nội thất – Wood-infesting pests damaging furniture
 7. Kỹ thuật kiểm soát sâu bọ gỗ – Wood-borer control techniques
 8. Sâu bọ gỗ phá hủy cấu trúc nhà – Wood-boring insects damaging house structures
 9. Loài sâu bọ gỗ gây ảnh hưởng nặng nề – Wood-boring species causing severe impact
 10. Sâu bọ gỗ ảnh hưởng đến cấu trúc gỗ – Wood-borers affecting wooden structures

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Wood insects” với nghĩa là “Sâu bọ gỗ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Wood insects can cause serious damage to wooden structures in buildings.  => Sâu bọ gỗ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cấu trúc gỗ trong các công trình.
 2. Effective methods are crucial in controlling wood insects infesting timber. => Phương pháp hiệu quả rất quan trọng trong việc kiểm soát sâu bọ gỗ xâm nhập gỗ.
 3. Understanding the behavior of wood insects aids in prevention strategies. => Hiểu biết về hành vi của sâu bọ gỗ giúp trong chiến lược ngăn chặn.
 4. Wood insects often target furniture, causing structural damage. => Sâu bọ gỗ thường nhắm vào đồ nội thất, gây hại cho cấu trúc.
 5. Professional intervention is necessary to combat wood insects in households. => Can thiệp chuyên nghiệp cần thiết để chống lại sâu bọ gỗ trong các hộ gia đình.
 6. Regular inspection is vital to detect wood insects early. => Kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện sâu bọ gỗ sớm.
 7. The infestation of wood insects affects the durability of wooden objects. => Sự xâm nhập của sâu bọ gỗ ảnh hưởng đến độ bền của các vật dụng gỗ.
 8. An integrated approach is effective in managing wood insects in timber yards. => Phương pháp tích hợp hiệu quả trong quản lý sâu bọ gỗ tại các kho gỗ.
 9. Natural remedies can sometimes deter wood insects from infesting timber. => Phương pháp tự nhiên đôi khi có thể ngăn chặn sâu bọ gỗ xâm nhập gỗ.
 10. Wood insects cause financial and structural damage to wooden constructions. => Sâu bọ gỗ gây thiệt hại về mặt tài chính và cấu trúc cho các công trình gỗ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669