“Trong Tiếng Anh, bọ hung là Scorpion, có phiên âm Anh – Anh là /ˈskɔː.pi.ən/ và phiên âm Anh – Mỹ /ˈskɔːr.pi.ən/

Bọ hung có sức mạnh đặc biệt, có khả năng nâng vật nặng lên đến hơn 1000 lần trọng lượng của chúng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ hung” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Kích thước của bọ hung – Size of scorpions
 2. Hành vi săn mồi của bọ hung – Scorpion hunting behavior
 3. Nọc độc của bọ hung – Scorpion venom
 4. Chỗ sống của bọ hung – Scorpion habitat
 5. Các loài bọ hung – Species of scorpions
 6. Cấu trúc cơ thể của bọ hung – Scorpion body structure
 7. Bệnh cản trở của bọ hung – Scorpion envenomation
 8. Sự phân bố của bọ hung – Distribution of scorpions
 9. Cách phòng tránh bọ hung – Scorpion prevention
 10. Khoa học về bọ hung – Scorpion science

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Scorpion” với nghĩa là “Bọ hung” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Scorpions are known for their distinctive appearance, with their segmented bodies and curved tails. => Bọ hung nổi tiếng với vẻ ngoại hình đặc biệt của họ, với cơ thể được chia thành nhiều phân đoạn và đuôi uốn cong.
 2. In some cultures, scorpions are associated with myths and legends, symbolizing both danger and protection. => Trong một số văn hóa, bọ hung liên quan đến truyền thuyết và huyền thoại, biểu trưng cho cả nguy hiểm và sự bảo vệ.
 3. Scorpion venom can be extremely potent and is used for hunting and self-defense. => Nọc độc của bọ hung có thể rất mạnh và được sử dụng để săn mồi và tự vệ.
 4. Some species of scorpions are known for their vibrant colors and patterns. => Một số loài bọ hung nổi tiếng với màu sắc và hoa văn rực rỡ.
 5. Scorpions are arachnids, closely related to spiders and ticks. => Bọ hung thuộc loài côn trùng có tám chân, chặt chẽ quan hệ với nhện và bọ xít.
 6. Scorpion stings can be painful and may cause allergic reactions in some individuals. => Vết đốt của bọ hung có thể đau đớn và gây phản ứng dị ứng ở một số người.
 7. Scorpions are found in a variety of habitats, from deserts to tropical forests. => Bọ hung được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, từ sa mạc đến rừng nhiệt đới.
 8. Many people keep scorpions as pets, particularly species that are not venomous. => Nhiều người nuôi bọ hung như thú cưng, đặc biệt là những loài không độc.
 9. Scorpions are skilled predators, using their pincers to grasp and immobilize prey. => Bọ hung là những kẻ săn mồi tài ba, sử dụng càng để nắm và đ immobilize con mồi.
 10. Scorpions have adapted to harsh environments and are known for their resilience and survival skills. => Bọ hung đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt và nổi tiếng với sự đàn đảo và kỹ năng sinh tồn của họ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669