“Trong Tiếng Anh, bọ rầy là May-bug, có phiên âm cách đọc là /meɪ-bʌɡ/.

Bọ rầy là một loại côn trùng, thường có kích thước nhỏ, thường màu nâu hoặc đen, thường gây hại cho cây trồng, đặc biệt là lúa. Chúng ưa ẩm và thường xuất hiện trong môi trường có điều kiện ẩm ướt, đặc biệt là vào mùa mưa hoặc mùa ẩm.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ rầy” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ rầy gây hại lúa – Rice bugs harm rice.
 2. Nông dân đối mặt với bọ rầy – Farmers face rice bugs.
 3. Bọ rầy tấn công đồng lúa – Rice bugs attack rice fields.
 4. Kiểm soát bọ rầy cần thiết – Controlling rice bugs is necessary.
 5. Nạn bọ rầy cần giải quyết – The rice bug infestation needs to be addressed.
 6. Bọ rầy là cơn ác mộng của nông dân – Rice bugs are a nightmare for farmers.
 7. Bọ rầy lan rộng nhanh chóng – Rice bugs spread rapidly.
 8. Bọ rầy là thách thức lớn trong nông nghiệp – Rice bugs pose a significant challenge in agriculture.
 9. Bọ rầy ẩn náu trong đám lúa – Rice bugs hide within rice clusters.
 10. Nghiên cứu cách phòng tránh bọ rầy đang được tiến hành – Research on preventing rice bugs is ongoing.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “May-bug” với nghĩa là “Bọ rầy” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. May-bugs are nocturnal insects that are attracted to light sources at night. => Bọ rầy là loài côn trùng hoạt động vào ban đêm và được thu hút bởi nguồn sáng vào buổi tối.
 2. The May-bug is also known as the cockchafer. => Bọ rầy còn được gọi là bọ cánh cứng.
 3. May-bugs have a short lifespan and typically emerge in the spring. => Bọ rầy có tuổi thọ ngắn và thường xuất hiện vào mùa xuân.
 4. The buzzing sound of May-bugs can be heard during their mating season. => Âm thanh vò vọng của bọ rầy có thể nghe được trong mùa giao phối của chúng.
 5. May-bugs are known for their clumsy flight and tendency to bump into objects. => Bọ rầy nổi tiếng với cách bay vụng về và thường va vào các vật thể.
 6. May-bugs are attracted to decaying organic matter and can be found in compost piles. => Bọ rầy được thu hút bởi chất hữu cơ phân hủy và có thể được tìm thấy trong đống phân compost.
 7. The larvae of May-bugs, called grubs, feed on plant roots in the soil. => Ấu trùng của bọ rầy, được gọi là sâu, ăn rễ cây trong đất.
 8. May-bugs are considered pests in agriculture as they can cause damage to crops. => Bọ rầy được coi là sâu hại trong nông nghiệp vì chúng có thể gây hại cho cây trồng.
 9. May-bugs are often seen attracted to outdoor lights during the summer months. => Bọ rầy thường được nhìn thấy bị thu hút bởi đèn ngoài trời trong những tháng hè.
 10. In some cultures, May-bugs are associated with folklore and are considered symbols of good luck or prosperity. => Trong một số văn hóa, bọ rầy được liên kết với truyền thuyết và được coi là biểu tượng của may mắn hoặc thịnh vượng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669