“Trong Tiếng Anh, con rệp là Bug, có phiên âm Anh – Anh là /bʌɡ/ và phiên âm Anh – Mỹ là /bʌɡ/

Rệp là côn trùng ký sinh nhỏ, có màu nâu đỏ, giống gián nhưng màu nhạt hơn. Chúng có cơ thể dẹt và nhỏ, con trưởng thành thường chỉ khoảng 5 – 9mm.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con rệp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Con rệp trưởng thành –  Adult chinch bug
 2. Nền dẫn của con rệp – Chinch bug nymph
 3. Dấu hiệu bị tấn công bởi con rệp – Signs of chinch bug infestation
 4. Phòng chống con rệp – Chinch bug prevention
 5. Kiểm soát con rệp – Chinch bug control
 6. Vết cắn của con rệp – Chinch bug bites
 7. Loài con rệp gây hại – Damaging chinch bug species
 8. Phương pháp diệt con rệp – Chinch bug extermination method
 9. Nhóm con rệp ưa thích thực phẩm nhất – Chinch bug preferred food group
 10. Châm biến chống con rệp – Chinch bug repellent

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bug” với nghĩa là “Con rệp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bug bugs can cause significant damage to lawns by feeding on grass roots. => Những con rệp có thể gây hại nặng nề cho bãi cỏ bằng cách ăn rễ cỏ.
 2. Make sure to inspect your garden regularly for any signs of bug infestation. => Đảm bảo kiểm tra vườn của bạn thường xuyên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự xâm lấn của rệp.
 3. The bug larvae go through several molting cycles before reaching adulthood. => Những ấu trùng rệp trải qua nhiều chu kỳ đổi bộ trước khi trở thành người trưởng thành.
 4. Effective bug control involves both chemical and cultural methods. => Việc kiểm soát hiệu quả rệp bao gồm cả phương pháp hóa học và văn hóa.
 5. Bugs prefer warm and dry conditions, making them more active in the summer months. => Những con rệp ưa thích điều kiện ấm và khô, làm cho chúng hoạt động nhiều hơn trong những tháng mùa hè.
 6. The bug life cycle includes egg, nymph, and adult stages. => Chu kỳ sống của rệp bao gồm giai đoạn trứng, ninh dưỡng và người trưởng thành.
 7. Bugs are small insects with a distinct black and white color pattern on their wings. => Những con rệp là loài côn trùng nhỏ có mẫu màu đen và trắng đặc trưng trên cánh của chúng.
 8. Proper lawn maintenance is essential for preventing bug infestations. => Bảo quản đúng đắn của bãi cỏ là quan trọng để ngăn chặn sự xâm lấn của rệp.
 9. Bugs can survive a range of temperatures, making them adaptable to different climates. => Những con rệp có thể sống sót ở nhiều nhiệt độ, làm cho chúng thích ứng với nhiều khí hậu khác nhau.
 10. Using a bug repellent is one way to protect your plants from these damaging insects. => Sử dụng chất chống rệp là một cách để bảo vệ cây cỏ của bạn khỏi những loài côn trùng gây hại này.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669