“Trong Tiếng Anh, bọ ve là Ticks, có phiên âm Anh – Anh là /tɪks/ và phiên âm Anh – Mỹ là/tɪks/

Bọ ve thuộc họ Siphonaptera và là một nhóm côn trùng ký sinh, thường sống bám vào lông của động vật như chó, mèo, gia cầm, và ngay cả động vật hoang dã khác để hút máu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ ve” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Chải lông để loại bỏ con rận – Combing to remove lice
 2. Nhiễm ký sinh con rận – Infested with parasitic lice
 3. Con rận trưởng thành – Adult louse
 4. Con rận nít – Nymph louse
 5. Dụng cụ kiểm tra con rận – Lice detection tool
 6. Con rận chui vào lông –  Louse burrowing in hair
 7. Con rận làm đẻ nở nấm – Louse acting as a vector for fungi
 8. Rửa đầu để loại bỏ con rận – Washing hair to eliminate lice
 9. Con rận chui ra khỏi lông – Louse crawling out of hair
 10. Nền động vật chủ của con rận – Host animal’s environment for lice

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ticks” với nghĩa là “Bọ ve” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ticks can transmit diseases to both humans and animals. => Bọ ve có thể truyền nhiễm bệnh cho cả người và động vật.
 2. It’s important to check for ticks after spending time in wooded areas. => Việc kiểm tra bọ ve sau khi dành thời gian trong khu vực rừng rậm là quan trọng.
 3. Ticks latch onto their hosts to feed on blood. => Bọ ve bám vào chủ nhân của chúng để hút máu.
 4. Wearing long sleeves and pants can help prevent tick bites during outdoor activities. => Việc mặc áo dài và quần dài có thể giúp ngăn chặn bị chích bởi bọ ve khi tham gia các hoạt động ngoại ô.
 5. Ticks are commonly found in grassy and wooded areas. => Bọ ve thường xuất hiện nhiều trong khu vực có cỏ và rừng.
 6. Promptly removing ticks reduces the risk of disease transmission. => Việc loại bỏ bọ ve ngay lập tức giảm nguy cơ truyền nhiễm bệnh.
 7. Ticks can be carriers of Lyme disease and other illnesses. => Bọ ve có thể là nguồn lây nhiễm của bệnh Lyme và các bệnh khác.
 8. Using insect repellent can help deter ticks during outdoor adventures. => Sử dụng kem chống côn trùng có thể giúp ngăn chặn bọ ve khi thám hiểm ngoại ô.
 9. Check your pets regularly for ticks, especially after they’ve been outdoors. => Kiểm tra thường xuyên cho thú cưng của bạn để phát hiện bọ ve, đặc biệt sau khi chúng đã ra ngoài.
 10. Ticks prefer warm and moist environments for their life cycle. => Bọ ve thích những môi trường ẩm ấm cho chu kỳ sống của chúng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
4.9/5 - (9 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669