“Trong Tiếng Anh, mọt cọ là Palm moth, có phiên âm cách đọc là /pɑːm məʊθ/.

“Mọt cọ” trong tiếng Anh được gọi là “Palm moth”. Là một thuật ngữ dùng để chỉ các loài côn trùng thuộc họ Pyralidae, phân họ Phycitinae, có tên khoa học là Caryedon. Chúng là loài mọt nhỏ có khả năng tấn công và gây hại cho các loại hạt cọ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mọt cọ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mọt cọ – Carpet beetle
 2. Loài mọt cọ – Carpet beetle species
 3. Mọt cọ gây hại – Damaging carpet beetles
 4. Sự tấn công của mọt cọ – Carpet beetle infestation
 5. Mọt cọ ăn sản phẩm dệt may – Textile-eating carpet beetle
 6. Kiểm soát mọt cọ – Carpet beetle control
 7. Điều trị chống mọt cọ – Carpet beetle treatment
 8. Phòng tránh mọt cọ – Carpet beetle prevention
 9. Thiệt hại do mọt cọ – Carpet beetle damage
 10. Tổ mọt cọ – Carpet beetle colony

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Palm moth” với nghĩa là “Mọt cọ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Palm moths can be a nuisance to palm tree farmers. => Côn trùng mọt cọ có thể là một phiền hà đối với người trồng cây cọ.
 2. The larvae of palm moths can damage the palm tree leaves. => Con sâu của mọt cọ có thể gây hại cho lá cây cọ.
 3. Palm moths are attracted to the sweet nectar of palm blossoms. => Mọt cọ bị hấp dẫn bởi mật ngọt của hoa cây cọ.) => “Mọt cọ bị thu hút bởi mật ngọt của hoa cây cọ.”
 4. Farmers often struggle to control palm moth infestations in their palm tree groves. => Người nông dân thường phải đối mặt với việc kiểm soát sự xâm nhập của mọt cọ trong vườn cây cọ của họ.
 5. Palm moths lay their eggs on the fronds of palm trees. => Mọt cọ đẻ trứng trên lá cây cọ.
 6. The damage caused by palm moths can affect the health of palm trees. => Hỏng hóc do mọt cọ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cây cọ.
 7. Palm moth larvae are known for their voracious appetite for palm fronds. => Con sâu mọt cọ nổi tiếng với khẩu phần thức ăn dữ dội đối với lá cây cọ.
 8. Palm moths are often active during the night, making them harder to detect. => Mọt cọ thường hoạt động vào ban đêm, làm cho việc phát hiện chúng khó khăn hơn.
 9. Palm moth infestations can lead to reduced palm tree fruit yields. => Sự xâm nhập của mọt cọ có thể dẫn đến giảm năng suất trái cây của cây cọ.
 10. Efforts to control palm moth populations often involve the use of pesticides. => Các nỗ lực để kiểm soát dân số mọt cọ thường liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669