“Trong Tiếng Anh, ong vò vẽ là Bumblebee, có phiên âm Anh – Anh là /ˈbʌm.bəl.biː/ và phiên âm Anh – Mỹ  là /ˈbʌmbəlbiː/.

Ong vò vẽ, hay còn được biết đến như ong mặt quỷ, có một đặc điểm đặc trưng là phần bụng thon hình ovan, với các vằn đen xen kẽ giữa màu vàng. Điều này giúp chúng trở nên dễ nhận diện giữa các loài ong khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Ong vò vẽ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Ong vò vẽ – Bumblebee
 2. Tổ ong vò vẽ – Bumblebee nest
 3. Ong vò vẽ hoang dã – Wild bumblebee
 4. Ong vò vẽ mật – Bumblebee honey
 5. Ong vò vẽ châu Âu – European bumblebee
 6. Ong vò vẽ Mỹ – American bumblebee
 7. Ong vò vẽ đất – Ground bumblebee
 8. Ong vò vẽ vàng – Yellow bumblebee
 9. Ong vò vẽ đen – Black bumblebee
 10. Sự phát triển của ong vò vẽ – Bumblebee development

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Bumblebee” với nghĩa là “Ong vò vẽ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Bumblebees are important pollinators for many plants. => Ong vò vẽ là những côn trùng thụ phấn quan trọng cho nhiều loại thực vật.
 2. The bumblebee is a type of bee that is known for its fuzzy appearance. => Ong vò vẽ là một loại ong được biết đến với bộ lông rậm rạp.
 3. Bumblebees can fly in cooler temperatures than other bees. => Ong vò vẽ có thể bay ở nhiệt độ thấp hơn so với các loài ong khác.
 4. Bumblebees live in colonies and are led by a queen. => Ong vò vẽ sống thành đàn và được dẫn đầu bởi một nữ hoàng.
 5. Bumblebees are larger than honey bees and have a louder buzz. => Ong vò vẽ lớn hơn ong mật và có tiếng vò vọng lớn hơn.
 6. The bumblebee’s wings beat at a slower rate than other bees. => Cánh của ong vò vẽ đập với tần số chậm hơn so với các loài ong khác.
 7. Bumblebees are able to pollinate plants that other insects cannot. => Ong vò vẽ có thể thụ phấn cho các loại cây mà các côn trùng khác không thể.
 8. Bumblebees are attracted to brightly colored flowers. => Ong vò vẽ được thu hút bởi những bông hoa có màu sắc tươi sáng.
 9. Bumblebees hibernate during the winter months. => Ong vò vẽ ngủ đông trong những tháng đông.
 10. The decline of bumblebees could have serious consequences for ecosystems. => Sự suy giảm của ong vò vẽ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669