“Trong Tiếng Anh, tổ ong bắp cày là Hornet nest, có phiên âm cách đọc là /ˈhɔːrnɪt nɛst/.

Tổ ong bắp cày được xây dựng bởi ong bắp cày sử dụng chất liệu từ giấy tự nhiên, nước mủ cây và sợi gỗ. Chúng xây dựng từng tầng theo dạng ốc, tạo ra một cấu trúc mạnh mẽ và chắc chắn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tổ ong bắp cày” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tổ ong bắp cày đang treo – Hanging hornet nest.
 2. Tổ ong bắp cày ở góc mái nhà – Hornet nest in the eaves.
 3. Tổ ong bắp cày trên cây – Hornet nest on the tree.
 4. Địa điểm xây tổ ong bắp cày – Location of the hornet nest construction.
 5. Tổ ong bắp cày lớn – Large hornet nest.
 6. Tổ ong bắp cày trong gác – Hornet nest in the attic.
 7. Kiểm soát và loại bỏ tổ ong bắp cày – Control and removal of the hornet nest.
 8. Tổ ong bắp cày trên cành cây – Hornet nest on the tree branch.
 9. Tổ ong bắp cày tạo ra mối đe dọa – Hornet nest posing a threat.
 10. Tổ ong bắp cày gây lo sợ – Hornet nest causing fear.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Hornet nest” với nghĩa là “Tổ ong bắp cày” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I accidentally stumbled upon a hornet nest while hiking in the woods. => Tôi tình cờ bắt gặp tổ ong bắp cày khi đi bộ trong rừng.
 2. The children were warned not to disturb the hornet nest in the backyard. => Các em bé được cảnh báo không nên làm phiền tổ ong bắp cày trong sân sau.
 3. A large hornet nest was hanging from the tree branch, posing a potential threat. => Một tổ ong bắp cày lớn đang treo từ cành cây, tạo ra mối đe dọa tiềm ẩn.
 4. Professional pest control was called to safely remove the hornet nest from the attic. => Dịch vụ kiểm soát sâu bọ chuyên nghiệp được gọi đến để an toàn loại bỏ tổ ong bắp cày từ gác.
 5. The buzzing sound from the hornet nest made everyone cautious when passing by. => Âm thanh vòng vòng từ tổ ong bắp cày khiến mọi người cảnh báo khi đi qua.
 6. Despite their aggression, hornets play a crucial role in controlling other insect populations around their nests. => Mặc dù tính hung dữ, nhưng ong bắp cày đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các loài côn trùng khác xung quanh tổ.
 7. The exterminator wore protective gear before tackling the hornet nest to avoid getting stung. => Người tiêu diệt côn trùng đã mặc đồ bảo hộ trước khi tiếp cận tổ ong bắp cày để tránh bị châm.
 8. The hornet nest in the eaves of the house became a topic of discussion among neighbors. => Tổ ong bắp cày ở góc mái nhà trở thành đề tài thảo luận giữa các hàng xóm.
 9. A sudden noise near the hornet nest triggered their defensive behavior. => Âm thanh đột ngột gần tổ ong bắp cày kích thích hành vi phòng thủ của chúng.
 10. Firefighters were called in to deal with a hornet nest that posed a threat to a local community. => Lực lượng cứu hỏa đã được triệu tập để giải quyết tổ ong bắp cày đe dọa đến cộng đồng địa phương.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669